2022 • Dag 4 • 5. april • Sjiamuslimer i Saudi-Arabia

Unådde og uberørte

I Saudi-Arabia er forskjellen mellom sunni- og sjiamuslimer smertelig til stede. Disse to islamske trosretningene har mye til felles både i tro og praksis. Men det finnes også tydelige forskjeller som fører til konflikt. Sunnimuslimer kalles «Ahl al-Sunnah», eller «Folket som følger tradisjonen». For dem er det ingen tvil om at man skal praktisere islam slik som profeten Muhammed gjorde, slik det står nedtegnet i Sunnah.

Fortsett å lese 2022 • Dag 4 • 5. april • Sjiamuslimer i Saudi-Arabia