2022 • Dag 19 • 20. april • 30 år med bønn: 2010-tallet

Bønneaksjonen 30 dagers bønn for verdens muslimer fortsatte å vokse gjennom 2010-tallet. Samtidig ble budskapet om kjærlighet og forsoning mer vanlig i evangelieformidling overfor muslimer. Justin Normand (53) fra Dallas gikk foran med et godt eksempel.

I 2016, mens hatkriminalitet mot muslimer ble stadig mer vanlig, dro Normand til den nærmeste moskeen og holdte opp et skilt. I klar tekst sto det: «Dere hører til her. Vær sterk. Vær velsignet. Vi er ett folk i Amerika.» Det var et motkulturelt budskap til alle som mislikte endringene i samfunnet, fryktet muslimer og ville ha dem vekk.

Normand fikk spørsmål om hvorfor han gjorde dette. Han sa at han ville «dele fred med naboene mine – disse tilsidesatte, redde, oppriktige, utsatte muslimske naboene mine.» Så forklarte han, «Det handler om å forbinde sårene deres. Om å ha barmhjertighet og medlidenhet for de rundt oss som lider og er redde. For å bruke en kjent kristen formulering, jeg ville vaske mine brødres føtter. Det handlet om min tro, ikke deres.»

I løpet av 2010-tallet så vi et styrket samarbeid rundt deling av fredens evangelium med muslimer. For eksempel ønsker nettverket Vision 5:9 å se folk fra alle etniske grupper på banen som vitner. Vision 5:9 har organisert flere samlinger for jesus-troende med muslimsk bakgrunn fra mange land. Dette arbeidet er også en frukt av den verdensvide bønnemobiliseringen for muslimer.

Andre typer forsoningstjenester kom i gang i løpet av 2010-tallet. De vil bygge broer av kjærlighet og respekt mellom mennesker med ulike trosbakgrunner. Flere andre tjenester har fokusert på praktiske uttrykk for fredens evangelium. Slike nye tiltak har nok hatt gode vekstforhold delvis gjennom de millionvis av bønner bedt hvert år under 30 dagers bønn for verdens muslimer.

Inspirasjon til bønn

  • Be for kristne i USA og andre vestlige land. Må de være levende bilder av Jesus til sine muslimske naboer. (Joh 13,14-15)
  • Be for ulike nettverk og organisasjoner som «forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse» til muslimer. (Jes 52,7)
  • Be om at muslimer som opplever forfølgelse må bli møtt med barmhjertighet, medlidenhet og gjestfrihet fra kristne. (Luk 4,18)
Del med andre ...