2022 • Dag 17 • 18. april • Balutsjerne i det østlige Pakistan

Unådde og uberørte

Anwar sukket i det han spiste siste rest av khaddi kebab – en tradisjonell balutsjisk rett der en hel sau er fylt med ris, og stekt i en kokegrop. Solen går ned over fjellene og Anwar gjør seg klar for kveldsbønnen i håp om at det vil bringe fred til hans urolige tanker. Han er bekymret for nyhetene om et militært angrep i en landsby i nærheten. Konen hans er gravid, og han er bekymret for fødselen. Om barnet skulle overleve, er han bekymret for hva slags muligheter det får når det ikke er skole og de ikke ser noen ende på konfliktene som bare ser ut til å gjøre livet vanskeligere.

De flest balutsjere bor i fjellene og ørkenen sør i Pakistan, men det er over 50 undergrupper spredt lengre øst i landet. Fra gammelt av var de nomader, men nå har de fleste bosatt seg i åsene i hytter bygd av leire eller stein. De dyrker hvete og holder kameler, sauer og geiter. Husdyrene flytter de rundt om vinteren for å finne beite. De er en av de fattigste og minst utdannede folkegruppene i Pakistan.

Livet er vanskelig i en region med lite utvikling. I over 20 år har det vært tiltagende vold mellom balutsjiske nasjonalistgrupper som vil etablere et selvstendig Balutsjistan, og pakistanske myndigheter. De fleste balutsjere vil ha større kontroll over naturressursene (som kull, gass, olje og gull) i eget landområde, ikke nødvendigvis løsrivelse fra Pakistan. Pakistanske myndigheter har vært harde i sine forsøk på å undertrykke opprørsgruppene, så konflikten er pågående, med voldsutbrudd og lite utsikter til løsning.

Inspirasjon til bønn

  • Balutsjerne har ingen kjente troende blant seg, og ingen kjente disippelgjørende tiltak. Be om at Gud må åpne veien for at misjonsbefalingen kan fullføres i denne regionen. (Matt 28,19)
  • Be om en fredelig løsning på konflikten slik at de som bor der kan få bedre levekår. (2 Krøn 7,14)
  • Be for balutsjerne, at de må få erfare Guds barmhjertighet og kjærlighet. (Jes 54,10)
Del med andre ...