2022 • Dag 16 • 17. april • Gülen-bevegelsen

I 2016 ble Tyrkia rystet av et militært kuppforsøk organisert av Fetullah Gülen, en muslimsk geistlig. Gülen har nektet for å ha tatt initiativet til volden, selv om han unektelig er den karismatiske lederen og inspirasjonen til den svært innflytelsesrike Gülen-bevegelsen, som når langt utover Tyrkias grenser.  Tilhengere av denne bevegelsen kaller den Hizmet, som betyr «tjeneste».

Gülen-bevegelsen holder seg til ortodoks sunniislam, med sterke overtoner av sufisme. Deres spesielle anliggende er en moderne tolkning av islam. Det legges stor vekt på vitenskap, utdanning og dialog med andre religioner. Deres innflytelse ble spredt gjennom studentboliger, skoler og universiteter. Mange Hizmet-studenter fikk nøkkelposisjoner i militæret, rettsvesenet, media og forretningslivet. Beregninger tyder på at det på et tidspunkt var opp til 4 millioner som identifiserte seg med bevegelsen.

Kuppforsøket førte til en bølge av forfølgelse og fengsling fra landets islamistiske regjering. Målet var først Hizmet-sympatisører, deretter alle opposisjonelle røster. Rund 70 000 har blitt fengslet og mer enn 150 000 offentlig ansatte har mistet jobbene sine. Mange andre måtte flykte til Vesten. Veldig få har blitt etterfølgere av Jesus.

Ayshe var elev ved en Hizmet-skole, og deltok i deres bønnemøter på universitetet. Alt dette forandret seg da hun leste vers i Koranen som befalte bruk av vold, noe som førte henne inn i en åndelig krise. For å løse dette, begynte hun å be mye om kveldene. I løpet av denne tiden fikk hun et nytestamente. Hun åpnet det tilfeldig opp på Matteus 5,44, der Jesus lærte, «elsk deres fiender». Denne åpenbaringen førte til at hun ble en etterfølger av den sanne Fredsfyrsten.

Inspirasjon til bønn

  • Be for Hizmet-tilhengere som er fengslet, at Herren vil åpenbare seg for dem. (Jes 61,1)
  • Be for de som er i eksil, at deres interesse for dialog med mennesker fra andre religioner må lede til en ekte søken. (Matt 7,7)
  • Be om at Hizmet-tilhengere må se at deres jag etter fromhet bare kan oppfylles i Jesus. (Gal 2,16)
Del med andre ...