2022 • Dag 13 • 14. april • Da vi ba for Sentral-Asia

Tidlig på 90-tallet, ved oppstarten av 30 dagers bønn for verdens muslimer, var Sentral-Asia unådd med evangeliet og folk hadde få friheter, spesielt i forhold til religion. Vi har inkludert bønn for dette området i nesten alle bønneguidene.

Islam har dominert Sentral-Asia siden arabernes erobring på 700-tallet. Senere ble regionen styrt av de russiske tsarene. De ville ha et sekulært samfunn og religionsutøvelsen ble begrenset fra rundt 1850. Ved Sovjetunionens fall falt også mange av restriksjonene bort. Ved hjelp av stater som Saudi-Arabia fikk islam ny vind i seilene. Koranen ble distribuert og bygging av moskeer sponset.

Under bønneaksjonen i 1994 ba vi for det som den gang var kjent som Samveldet av Uavhengige Stater. Dette var nye nasjoner som var delaktige i resten av verden for første gang. Vi ba om at kristne skulle dra til området for å hjelpe til praktisk med utvikling av helsevesen, utdanning og forretningsliv. Og vi ba om ressurser til å dele budskapet om Jesus.

Alt dette har skjedd. I de siste tre tiårene har flere muslimer enn noen gang tidligere i denne regionen blitt etterfølgere av Jesus – ti tusener i noen land. Levende kristne fellesskap, ledet av troende med muslimsk bakgrunn, har overlevd forfølgelse både fra muslimske og sekulære motstandere. Sentralasiatiske ledere tar del i internasjonale misjonskonferanser. De bidrar til utviklingen av evangeliseringsressurser, skriver lovsanger og etablere nye tradisjoner blant sine egne.

De som har bedt for Sentral-Asia kan glede seg over å se frukten av deres bønner så raskt, i vår tid.

Inspirasjon til bønn

  • Be at de voksende fellesskapene i Sentral-Asia må bli disippelgjort med visdom og at de får de ressursene de trenger. (Fil 1,9-11)
  • Be om at myndighetene beskytter religionsfriheten og tillater kristne å samles i trygghet og bidra til utviklingen i deres nasjoner. (Kol 1,9-12)
  • Muslimer utgjør flertallet i samfunnet. Be om at mange må komme i kontakt med kristne og få et møte med Jesus. (1 Pet 3,15)
Del med andre ...