2022 • Dag 12 • 13. april • Akhdam-folket i Jemen

Aisha samler søppel og bor i et slumområde i Jemen. Overlevelse er en kamp og levekårene har blitt stadig verre etter flere år med krig. Som mange av Jemens fattigste, tilbringer hun dagene ved søppelfyllingen på leting etter vann, mat eller nyttige ting som kan brukes eller selges. Hun var døden nær i fjor da hun ble smittet med Covid-19. I de overfylte slummene er det ingen som har råd til sykehusbehandling. Men håpet har hun – et sterkt håp om bedre kår, både for seg selv og hennes folk.

Myndighetene anslår at folketallet på akhdam-folket er 500 000, mens andre kilder sier det er nærmere 3 millioner. Opprinnelsen til dette afrikanske folket er uklar. Akhdam betyr tjenere på arabisk og folket er sett på som en lavt rangerende kaste. De bor adskilt i storbyenes slummer og snakker en blanding av amharisk, somalisk og arabisk. Deres fattigdom er synlig i boforholdene, som er uten strøm eller sanitæranlegg. Veldig få barn får skolegang og spedbarnsdødeligheten er ekstrem. Mange akhdamere lider av genetisk sykdom eller sykdommer som lett kan forebygges.

Deres livsstil gjør at mange arabere i Jemen anser akhdamere for å være dårlige muslimer. Dette er en nådeløs dom med tanke på hvor dårlig de blir behandlet.

Inspirasjon til bønn

  • Be for støttegruppene som arbeider for rettighetene til akhdam-folket. Be også om bedre helsetjenester, infrastruktur og skoletilbud. (Ordsp 14,31)
  • Må akhdam-folket finne et håp og en framtid i Guds tanker og hensikter for dem! (Jer 29,11)
  • Be for fullføringen av bibeloversettelsen til folkets morsmål. Må kristne arbeidere komme og vise Guds kjærlighet til akhdam-folket. (Joh 3,16)
Del med andre ...