2022 • Dag 1 • 2. april • 30 år med bønn: 1990-tallet

Bønneaksjonen 30 dagers bønn for verdens muslimer begynte i 1992. Det var et tiår med økende bønnemobilisering. Samtidig ble kristne vekket opp til å elske verdens muslimer og dele evangeliet med dem. Blant det som var mest spennende på 90-tallet var den nye bølgen av utsendinger fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Historien om en gruppe franske munker, som var i Algerie på 90-tallet, ble gjenskapt i filmen «Of Gods and Men» (2010). De hadde et kall til å elske og tjene landsbyfolket, men møtte motstand fra en voldelig ekstremistgruppe. I en scene som gjør dypt inntrykk, kommer islamistlederen til munkene for å hente medisinsk utstyr til sine sårede. Munken nekter på grunn av behovene i landsbyen, men han møter lederen med godhet, snakker med ham om Koranen og ber for ham. Så lenge den lederen levde, sørget han for at munkene fikk beskyttelse.

Gjennom denne bønneaksjonen, begynte mange kristne på 90-tallet å be om at muslimer måtte ha drømmer og visjoner om Isa al-Masih (Jesus). Fra hele verden fikk vi høre om svar på disse bønnene. Christy Wilson, som var med på å starte International Assistance Mission (IAM), hadde som vane å be med muslimer etter å ha hatt en samtale. Han spurte, «Kan vi be sammen før jeg drar?» Wilson mente at det å be for sine muslimske venner på den måten la til rette for en berøring av Gud. Det var langt bedre enn bare å fortelle om Gud.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at flere kristne vil engasjere seg i bønn for muslimer i år. Se om du kan få med deg flere! (Jak 5,16)
  • Be for utsendingene som har sendt inn artiklene og bønnebehovene i denne guiden. Må det komme mye frukt fra deres arbeid og dine bønner. (Ef 6,18)
  • Be om at muslimer må få nye opplevelser av Guds nærvær gjennom deres faste i årets ramadanmåned. (Joh 14,13)
Del med andre ...