2022: Bønn for forsømte grupper

Vi har gitt ut bønneguide rundt ramadan i 30 år og har mobilisert til bønn for hundrevis av forskjellige muslimske grupper. Vi har bedt for mindre folkegrupper, større befolkningsgrupper, innvandrergrupper, subkulturer, bevegelser og sekter. Nå, ved vårt 30-årsjubileum, ønsker vi å sette søkelyset på grupper som har blitt oversett og forsømt i våre bønner.

Unådd, uberørt …

Av 1,8 milliarder muslimer i verden, defineres de fleste som «unådd» i forhold til evangeliet. I årets bønneguide har vi tatt med noen større muslimske grupper der ingen er kommet til tro på Jesus (så langt man vet) og ingen har satt i gang arbeid for å nå dem. De er både «unådd» og «uberørt».

Ukjent …

Vi spurte våre bidragsytere om de kunne skrive om grupper som gjerne blir oversett fordi de er så avsidesliggende eller vanskelig å nå. Noen grupper er veldig små og andre er store og med overveldende behov. Noen grupper har særpreg som gjør det vanskelig å ha kontakt med dem. Flere har ingen kristne blant seg. Alle sammen trenger våre bønner.

Men ikke lenger!

Samtidig må vi feire litt i denne jubileumsutgaven. Derfor har vi tatt med noen grupper vi har bedt for tidligere, for å vise hva Gud gjør blant dem i dag. Våre bønner har gjort en forskjell. La oss bli inspirert til å fortsette i bønn for muslimene som ennå ikke har fått et møte med Jesus.

Tilbakeblikk på 3 tiår:

Vi har også tatt med noen artikler av dr. Steve Cochrane, som var med på å dra i gang bønneaksjonen og har fulgte den hele veien. For hvert tiår deler han sine tanker om hvordan arbeidet blant muslimer har utviklet seg og hva slags endringer vi har sett. Han ser også framover, og reflektere over hva som kan skje mens vi fortsetter i bønn for verdens muslimer.

Første bønneartikkel kommer i morgen.

Del med andre ...