2022: Vi feirer 30 år!

Velkommen til 2022-utgaven av 30 dagers bønn for verdens muslimer

2. april – 1. mai 2022

For 30 år siden …

I april 1992 var ledere for en misjonsorganisasjon samlet ved Rødehavet i Midtøsten. Fastemåneden Ramadan var nettopp over, og lederne var i bønn mot slutten av sin samling. Mens de ba fikk de en mektig og uventet opplevelse av Guds nærvær. De kjente på et kall til å øke sin innsats overfor verdens muslimer.

De som var tilstede beskrev det som en tydelig åpenbaring og et sterkt budskap om å omfavne verdens muslimer i all deres mangfold og se dem med Guds øyne – som skapt og elsket av ham. De overga seg til Guds kall og begynte med 30 dager i bønn og faste for verdens muslimer.

Året etter fulgte de opp med en ny runde med 30 dager i bønn. De lagde en bønneguide så flere kunne bli med. Kristne som arbeidet blant muslimer ble invitert til å skrive om utfordringer og muligheter for å inspirere til bønn. Et lederteam ble dannet for å koordinere et stadig økende behov for distribusjon og oversettelse.

Engasjementet og deltakelsen vokste år for år. Flere organisasjoner og kirker ble med og bidro til innhold, oversettelse og spredning av bønneguiden. Utallige kristne ble inspirert til å be for muslimer. I dag, 30 år senere, er det anslagsvis en million mennesker rundt om i verden som bruker bønneguiden, som nå produseres på over 40 språk. Det hele begynte med en liten gruppe som ble utfordret til å elske muslimer.

Frukten av trofast bønn

I 2015 satte bønneguiden fokus på forskning gjort av misjonsleder David Garrison. Han hadde sett nærmere på jesusvekkelser blant muslimer – dokumenterte tilfeller der minst 1 000 fra samme muslimske lokalsamfunn hadde begynte å følge Jesus. Garrison oppdaget at det fantes veldig få slike bevegelser i løpet av islams første 1250 år. I samme periode hadde antallet muslimer i verden vokst til over 1,6 milliard muslimer i verden.

Men han så en plutselig endring mot slutten av 1900-tallet. Jesusbevegelser dukket opp, blant annet i Algerie, Sentral-Asia, Bangladesh og Iran. Fra 2000 til 2013 var antall bevegelser mangedoblet – noe helt historisk sammenlignet med de tolv forrige århundre! (Les mer om dette i David Garrisons bok A Wind in the House of Islam.)

Gud viste tillit til en gruppe ledere i 1992 og inspirerte dem til bønn for verdens muslimer. Samtidig ble tusenvis av muslimer rørt ved Guds Ånd og ført til troen på Jesus. Du som bønnemenneske vet at bønn kobler oss sammen med Gud og hans hensikter. I dag ser vi hvor virkekraftig 30 år med trofast bønn kan være.

Opplæring og inspirasjon

I løpet av 30 år har vi bedt for og velsignet muslimer, med et ønske om at de kan få høre om Jesus og tro på ham. Samtidig har vi brukt bønneguiden for å lære kristne mer om muslimer. Mens nyhetsoverskrifter periodevis har gitt et fiendebilde av muslimer, har bønneguiden vært trofast mot kallet til å se på muslimer som skapt og elsket av Gud. Artiklene i bønneguiden har kommet fra folk som kjenner muslimer som sine naboer og venner. Derfor er det veldig oppmuntrende hver gang vi har fått høre fra folk som, gjennom de ulike kulturer og grupper presentert i bønneguiden, har fått en åpenbaring om Guds hjerte for muslimer.

Med blikket framover

Helt fra begynnelsen har bønneguiden utviklet seg i takt med utviklingen innen informasjonsteknologi og design. I tillegg til det trykte heftet er det nå mange som følger med på sosiale medier og apper på mobiltelefonen. Hvert år har vi blitt overrasket over hvordan Gud har ført bønneaksjonen videre. Han har gitt oss mennesker fra mange forskjellige organisasjoner og sammenhenger som har bidratt til bønneguiden med sin tid og sine evner.

Takk for at du har vært en del av denne 30-årsreisen med deltakelse, bønn og engasjement. Med utgangspunkt i et initiativ fra Gud for 30 år siden, har du vært med på å forvandle verden.

Redaksjonsteamet

Bønneaksjonen starter 2. april.

Informasjon om årets tema kommer 1. april.

Del med andre ...