Bønneguiden er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og om noen uker begynner årets bønneaskjon, som er fra 2. april til 1. mai 2022. Bønneguiden er gratis tilgjengelig, både elektronisk og som trykte hefter.

Elektroniske utgaver

Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm. Flere formater er tilgjengelig:

  • PDF i A5 format (original) – tiny.cc/30dagersbonn2022
    Best for lesing på skjerm, eller for utskrift av enkelte sider.
  • PDF i A4 format for utskrift – tiny.cc/30dagersbonn2022utskrift
    Utskriftsvennlig versjon med to A5 sider på hver A4 side. Best for utskrift av hele bønneguiden på en vanlig skriver.

Daglige dråper

Bønneartiklene er gjort klar til daglig publisering tidlig hver dag under aksjonen (og noen dager før og etter). Følg oss via epost eller sosiale medier:

Trykte hefter

Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk. Dette gjelder følgende:

  • Frontiers
  • Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Ungdom i Oppdrag (ta kontakt med nærmest senter)
  • Åpne Dører

Alle andre kan bestille hefter fra Åpne Dører. (Så langt lageret rekker.)

Nå er tiden

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon. Husk muligheten for bønnesamlinger online.

Et omslagsbilde for annonsering er tilgjengelig.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 2. april 2022.

Så bra at du er med!

Del med andre ...