2020 – Fortsett å be!

Når nymånen er blitt observert, begynner den nye islamske måneden og også Eid al Fitr, «Høytiden som avslutter fasten».

Etter 30 dager med faste er Eid-feiringen ved avslutningen av Ramadan en tid med bare glede, og den varer i omlag 3 dager. Muslimer kjøper nye klær, utveksler gaver, og nyter selvfølgelig mat laget spesielt for anledningen. I land med en muslimsk majoritet er gatene av og til dekorert og det arrangeres festivaler.

Eid al Fitr begynner for mange muslimer med felles bønn når solen står opp, og med at de gir penger til de fattige (zakat), som er en av de fem søylene i islam.

I tiden rundt denne feiringen kan du hilse muslimske venner ved å si «Eid Mubarak», som betyr «Velsignet Eid!».

Ramadan er over for i år, men du kan fortsette å be for muslimer du kjenner, og muslimer rundt om i verden.

INSPIRASJON  TIL BØNN

 • Gjennom årene har denne bønneguiden fortalt om mange Jesus-bevegelser blant muslimer. Om vi bare ser på de større vekkelsene, med minst 1000 som kommer til tro på Jesus, har det vært flere de siste 50 årene enn gjennom hele den tidligere kristne misjonshistorien tilsammen. Be om at denne fremdriften må fortsette! (Apg 2,17-21)
 • Be for kristne arbeidere og organisasjoner som arbeider blant muslimske folkegrupper. Hvis du ønsker å komme i kontakt med organisasjoner som gjør dette, ta kontakt med oss for mer informasjon: post@norme.no
 • Be Den hellige ånd om hjelp og inspirasjon til å ha Guds hjertelag for muslimer, til å se dem slik som Han ser dem, og til å være et lys som leder dem til Jesus. (Matteus 5,14-15)

2020 – Dag 1 (24. april) – En introduksjon til muslimske bevegelser

Klikk for å lese hele siden

Har du i sosiale medier noen gang lest kommentarer til innlegg om aktuelle hendelser eller kulturendringer fra ulike kristne organisasjoner eller grupperinger? Noen ganger kan en lure på om de kristne har noe som helst til felles!

Det er ikke annerledes for muslimer. En felles tro hindrer ikke uenighet om nasjonal økonomi, barneoppdragelse eller hvilke politikere man bør stemme på. For ikke å glemme endeløse diskusjoner om hvilken versjon av Den hellige skrift som er den mest korrekte, og hvilke religiøse ledere som tolker disse hellige skriftene riktigst.

I århundrenes løp har de kristne formet grupperinger som reflekterer ulike uttrykk for troen, eksempelvis om gudstjenesteordningene, beste organisasjonsform og familiepolitikk. Politiske retninger, sosiale retninger, teologiske retninger – dette er alle plattformer for samarbeid med andre som deler våre synspunkter, samt rekruttering av folk som ikke allerede deler dem.

For kristne er det viktig å huske ordene fra 1. Korinterbrev 12,12: «Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus.» Til tross for våre ulike syn i mange saker, er det vår felles tro på Jesus Kristus som gjør oss til én kropp.

Innen islam er det også bevegelser som står for ulike måter folk bør leve og tilbe på for å være gode muslimer. Gjennom denne bønneguiden ønsker vi å gjøre deg kjent med noen av disse retningene og prøve å finne ut hvordan vi best kan be for ulike bevegelser blant verdens muslimer.

INSPIRASJON TIL BØNN

 • Kristne i hundretusener rundt om i verden samles i bønn for muslimene de neste 30 dagene. Be som Jesus gjorde i Johannes 17,20-23, at Kristi kropp skal være ett, slik at verden skal få erfare Jesu kjærlighet.
 • Be om at kristne i ord og gjerning må være overbevisende vitner for muslimer om hvordan Jesus kan omskape, slik at det de først og mest legger merke til ikke er våre innbyrdes ulikheter, men vår kjærlighet, som i Johannes 13,35.
 • Alle muslimer, uansett trosretning, ser på Jesus som en viktig profet. Be om at de må få oppleve at Han åpenbarer seg for dem gjennom denne tiden med bønn og faste.

Spørsmål og svar

Hvordan startet bønneaksjonen?

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

En gruppe misjonsledere var samlet i Midtøsten i 1992.  Mens de ba sammen ble de utfordret i forhold til sine holdninger ovenfor muslimene. De ble overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for muslimer og å finne praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem. Denne bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til både bønn og handling.

Hvor mange deltar?

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land. Hver dag under ramadan samles tusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner.

Hvem står bak?

Teamet som står bak bønneguiden er en mangfoldig gruppe kristne fra hele verden. De fleste av dem har bodd blant, jobbet med, og vært glad i muslimer i mange år. Noen bidrar med artikler, andre melder seg frivillig til å oversette, designe og distribuere bønneguiden.

Hvordan velges temaene?

Vi ber om Guds ledelse til å velge et hovedtema for hvert år. Det gir en ramme for artikkelforfatterne og bidrar til å skape sammenheng mellom artiklene. Gjennom ulike temaer får våre faste lesere ny informasjon om islam. Redaksjonen sender ut en skriveguide for årets tema og mottar bidrag fra hele verden. Bønneguiden er delvis basert på det vi mottar, men vi forsøker også å representere et bredt utvalg av kulturer og trosretninger.

Hvordan skal vi be?

Bruk bønneforslagene som utgangspunkt for bønnene dine. Noen av dem har bibelvers som kan være til inspirasjon. La Den hellige ånd utfordre deg til å be mens du tenker over behovene til dem du leser om, og vårt kall som Jesu etterfølgere til å elske dem og dele evangeliet med dem.

Mange måter å be

Noen foretrekker å be i sitt lønnkammer. Andre foretrekker å be sammen i grupper. 30 dagers bønn for verdens muslimer er en unik anledning til å be sammen som familie eller med en gruppe på nettet.

Lag ditt eget lite bønnemøte på telefon, Facetime, Zoom.us, Facebook Messenger, Skype eller et annet verktøy som du har tilgjengelig. De er alle ganske enkle å sette opp. Zoom og flere av verktøyene tilbyr å dele skjermen din.

Last ned og åpne bønneguiden på PDF. Les den gjerne sammen og be. Avtal en fast tid der dere møtes digitalt hver dag og be for verdens muslimer.

Online bønnemøter

Bli med på video og be sammen med andre hver fredag og mandag mellom kl. 13.00 og 14.00 gjennom hele ramadan! Programmet Zoom (zoom.us) vil bli brukt, og du kan forberede deg ved å laste det ned gratis fra deres nettside.

Det første bønnemøtet holdes fredag 24. april. For å bli med må du sende en melding merket “Ramadan-bønn”, og inkludere ditt navn, til info@frontiers.no (senest noen timer før møtet starter). Du vil da motta en epost med et “meeting-ID”.

Du velger selv hvilke møter du deltar på – ett, to, flere, eller alle. Velkommen i Jesu navn!

Få med andre!

Det er ikke for sent til å andre engasjert i bønneaksjonen. Spre informasjon og inviter andre til å be sammen med deg.

Lytt på Åpne Dører sin podcast om bønneaksjonen og del linken med andre: https://www.podbean.com/ew/pb-h5re9-d97bb3

30 dagers bønn for verdens muslimer

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

Velkommen til 2020-utgaven av «30 dagers bønn for verdens muslimer»!

Ett av målene våre er å hjelpe verdens kristne til å forstå verdens muslimer bedre. Det er lett å anta at alle muslimer er slik som de vi ser på nyhetene eller de vi kjenner til der vi bor. Slik er det selvfølgelig ikke. Innen islam er det mange ulike tanker om hva det er å være muslim. Forskjellige tanker har påvirket muslimske kulturer gjennom historien, og har blitt spredt og endret over tid. Årets bønneguide utforsker noen av disse tankene.

Vi håper du lærer mye om mangfoldet blant muslimer når du leser årets bønneguide. Det er forskjeller i trosutøvelse, i religiøs oppfatning og ideologi. Og vi håper dette skal inspirere deg til å be for dem med ny innsikt.

Takk for at du er med og ber!

Redaksjonen

Som alltid ønsker vi tilbakemelding fra deg! Kontakt oss gjennom vår nettside:

www.30dagersbonn.no

eller på sosiale medier:

facebook.com/30dagersbonn

instagram.com/30dagersbonn

Bønneguiden er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og snart begynner årets bønneaskjon, som er fra 24. april til 23. mai 2020.

 • Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk og til andre. Hefter kan bestilles fra Åpne Dører.
 • Elektronisk utgaven er nå tilgjengelig. Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm. Finn ut mer her.

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 24. april 2020.

Så bra at du er med!

Ny bønneguide snart klar

En ny bønneguide for 2020 gjøres klar for den kommende bønneaksjon 24. april – 23. mai. Merk deg datoene. Mer informasjon kommer etter hvert. Mens du venter på bønneguiden kan du allerede nå tenker på hvordan du kan engasjere andre i årets bønneaksjon.

I år skal bønneguiden ta opp ulike bevegelser og retninger blant muslimer. Omslagsbilde viser noen dervisjer, som er en retning innen sufisme i Tyrkia. De skal vi ta opp i bønn 25. april.

Muligheter for å engasjere deg

Å elske muslimer er ikke bare for spesialister…

Nyttige kurs og nettverk

COME FOLLOW ME

 • Kom og følg meg er den norske oversettelsen av disippelkurset Come Follow Me.
 • Kurset er for nye troende med muslimsk bakgrunn, og stoffet er basert på induktiv studiemetode.
 • Den norske utgaven lanseres i Oslo 24. og 25. mai.
 • Ta kontakt på post@norme.no for mer informasjon om kurset og lanseringen.
 • Du finner også mer informasjon på nett: come-follow-me.org

TRO MELLOM VENNER

 • Et kursopplegg med seks samlinger om å leve ut troen i vennskap med muslimer
 •  få innsikt i islams historie, kultur og teologi
 • overvinn fremmedfrykt og andre barrierer
 • bygg varige vennskap med muslimer
 • finnes hos bokhandlere

AL MASSIRA

 • Al Massira (som betyr «reisen» på arabisk) er et videobasert verktøy utviklet i Midtøsten.
 • Al Massira er 13 undervisningsfilmer som er oversatt til en rekke språk, og blant annet tekstet til norsk.
 • Verktøyet er laget for grupper, gjerne bestående av både troende og ikketroende, som alle inviteres med på en reise gjennom Bibelen.
 • Finn ut mer på www.almassira.org
 • Der finner du også en promovideo.

MAHABBA – å elske muslimene

 • Mahabba betyr «kjærlighet» på arabisk. Hensikten er å bygge et nettverk av bønnegrupper på tvers av lokale menigheter, og å motivere vanlige kristne til å elske sine muslimske naboer i ord og handling.
 • Ta kontakt om du ønsker å starte en gruppe eller bli med i en gruppe.
 • mahabbanorge@gmail.com
 • www.mahabbanetwork.com

Forslag til lesing

I ILDOVNEN

 • av Tom Doyle, Lunde
 • Møt en ny generasjon kristne i Midtøsten. De nekter å gi etter for frykt og flykte, uansett hvor varmt det er i ildovnen. Alle historiene i boken er sanne, og de fleste det fortelles om er tidligere muslimer som nå elsker Jesus av hele sitt hjerte.

EN ÅPNET DØR

 • av Reema Goode, Hermon
 • Sterke personlige historier om guds mirakuløse verk i den muslimske verden. Reema tar oss med dypt inn i sitt arabiske nabolag for å vise oss hvordan Gud åpner dører. En oppmuntrende, oppløftende og til tider humoristiske førstehåndsberetning om lys i mørket.

FORUNDERLIG BARMHJERTIG

 • av Ole Christian Kvarme, Lunde
 • Setter vi grenser for nåden i egne liv og i møte med andre? Kvarme tar oss på meditative vandringer gjennom nådens landskap og åpner horisonten for fellesskap med fattige, fremmede og lidende, for enhet og mangfold blant kristne og et nytt møte med jøder, muslimer og mennesker av annen tro.

Støtt bønneaksjonen

Du kan gi en gave til bønneaksjonen internasjonalt og hjelpe oss å produsere bønnehefter på mange forskjellige språk.

www.pray30days.org/donate

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!» Joh 7,37

2019 – Bli med på festen – fortsett å be

Feiringen av Eid-al-Fitr kan fortsette i flere dager. Gaver utveksles, spesielle matretter blir tilberedt

Ingen vil faste dagen etter at Ramadan er over. Festen Eid-al-Fitr markerer slutten av Ramadan – den islamske hellige fastemåned. Den neste måneden, Shawwal, begynner ved solnedgang på Ramadans siste dag, samtidig med at nymånen kommer til syne. Den nøyaktige markeringen varierer fra sted til sted. Den første dagen i måneden Shawwal er den eneste dagen muslimene ikke har lov til å faste.

Du kan hilse verten din med: «Eid Mubarak» (Velsignet Eid)

Feiringen av Eid-al-Fitr kan fortsette i flere dager. Gaver utveksles, spesielle matretter blir tilberedt. Ulike kulturer har forskjellige tradisjoner for feiringen. Hvis du er invitert til en slik fest kan det være en god anledning for å bli bedre kjent. I så fall kan du hilse verten din med: «Eid Mubarak» (Velsignet Eid).

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Be om muligheter til å vise kjærlighet til muslimer rundt deg.
 • Be for, og vær generøs mot dem som du vet er Kristi tjenere blant muslimer. (Rom 12,13).
 • Når du er sammen med andre troende, husk å be for muslimer gjennom hele året og oppfordre dem til også å delta i bønneaksjonen «30 dagers bønn for verdens muslimer».

Les Christianity Today artikkelen: Should Christians Join Muslims in Breaking Ramadan’s Daily Fast?

2019 – Dag 30 (4. juni) – Vis gjestfrihet

En gruppe mennesker satt samlet rundt bordet med et stort fat med lammekjøtt, dadler, krem, grønnsaker og brød. Vi hadde alle kommet sammen for å feire den guddommelige «Kjærligheten».

Vi var flere lokale venner som kjente «Kjærligheten» som vi feiret, og så var det andre venner fra en rekke ulike land.  Alle som satt rundt bordet ble ønsket velkommen på tre forskjellige språk.

I sin velkomsthilsen sa verten: «Fordi denne feiringen er så viktig for oss, ønsker vi dere, våre venner, velkommen til å feire festen sammen med oss.» Han fortsatte med å fortelle historien om hvorfor feiringen av «Kjærligheten hos oss» har så stor betydning.

Han fortalte at selv om et lam ble slaktet til festmåltidet, var det egentlig ikke nødvendig. «Kjærligheten» ble til et offerlam som gjenopprettet det som var ødelagt.

«Vi bestemte oss for å feire i år», fortsatte han, «for å fortelle hverandre hvordan denne store ‘Kjærligheten’ personlig har forandret livet vårt.»

Etter å ha delt våre historier, koste vi oss med maten og deretter spilte vi spill sammen. Før de som var tilstede brøt opp, mottok hver enkelt en lommelykt som gave. På lykten var det skrevet ord som «Kjærligheten» selv har sagt: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, vil ikke gå i mørket, men ha livets lys.»

Denne feiringen fant sted i Vest-Afrika og er et godt eksempel på hvordan etterfølgere av Jesus kan dele sine egne feiringer og gjestfrihet med muslimske venner. En av gjestene sa til verten etter at festen var slutt: «Du vet, vi vokste opp og fikk høre at folk som deg er farlige, men vi har aldri tidligere hatt anledning til å høre hva du tror på. Samlingen her var en virkelig god opplevelse for oss.»

INSPIRASJON TIL BØNN:

 • Be Gud om inspirasjon om hvordan du kan vise gjestfrihet til muslimer i dine omgivelser.
 • Be for arbeidere i muslimske områder som deler slike feiringer av «Kjærligheten» med de rundt seg.
 • La deg inspirere av Joh 2,1-11 i dine bønner.