Et grunnlag for våre bønner

Bønneaksjonen har bakgrunn i et ønske om å dele Guds kjærlighet med muslimer. Vi tror at Jesus er verdens frelse og eneste vei til forsoning med Gud (Joh 14,6; Apg 4,12; 2Kor 5,18-19). Samtidig tror vi at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1Mos 1,26-28) og har derfor uvurderlig verdi. 

Vi er overbevist om at Gud elsker alle mennesker (Joh 3,16), inkludert muslimer. Han vil at ingen skal gå fortapt (1Tim 2,4; 2Pet 3,9). Som etterfølgere av Jesus tar vi på alvor befalingen om å elske både Gud og vår neste (Matt 22:36-38). En måte vi kan elske vår neste er å be Guds velsignelse over muslimer og deres samfunn. 

Jesus befaler at vi skal elske alle – selv de som er i mot oss – og be for dem (Matt 5,44). Da Paulus delte evangeliet viste han respekt for andre ved å tilpasse hans kommunikasjon og livstil (1Kor 9,20-22). Det står gjentatte ganger i Bibelen at vi skal ha Jesus sinnelag av ydmykhet og ren selvoppofrende kjærlighet for alle (se Fil 2,1-11). Dette må vi gjøre om vi skal være blant de som tar opp sitt kors og følge Jesus (se Matt 16,24). 

Vår forbønn for muslimer må motiveres av kjærlighet. Jesus er malen, han som elsket oss og døde for oss «mens vi ennå var syndere» (Rom 5:8). Idet vi tar imot Guds kjærlighet for oss får vi også hans kjærlighet for andre og hjelp til å leve ut kjærlighetsbudet. Vi skal ikke dømme, frykte, hate eller gjør noe annet overfor muslimer som er i strid med Guds rikes prinsipper. Vi skal helt enkelt elske muslimer (som beskrevet i 1Kor 13), viser de Åndens frukt (Gal 5:22-23), be for muslimer, og stoler på at Gud ved sin Ånd kan føre de til Jesus (Joh 6,44; 12,32; 16,8). 

Må dine bønner være styrt av Jesu kjærlighet og Åndens inspirasjon under hele bønneaksjonen, 30 dagers bønn for verdens muslimer, og resten av året. 

Del med andre ...