Spørsmål og svar

Hvordan startet bønneaksjonen? 

En gruppe misjonsledere var samlet i Midtøsten i 1992.  Mens de ba sammen ble de utfordret i forhold til sine holdninger ovenfor muslimene. De ble overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for muslimer og å finne praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem. Denne bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til både bønn og handling. 

Hvor mange deltar? 

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land. Hver dag under ramadan samles hundretusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner. 

Hvem står bak? 

Teamet som står bak bønneguiden er en mangfoldig gruppe kristne fra hele verden. De fleste av dem har bodd blant, jobbet med, og vært glad i muslimer i mange år. Noen bidrar med artikler, andre melder seg frivillig til å oversette, designe og distribuere bønneguiden. 

Nylig har bønneaksjonen blitt en del av et nytt initiativ som heter «World Prayer Guides». Nå kan bønneguiden produseres mer effektivt og samtidig kan vi mobilisere til bønn for andre fokusgrupper. 

Finn ut mer: www.worldprayerguides.org 

Hvordan velges temaene? 

Vi ber om Guds ledelse til å velge et hovedtema for hvert år. Det gir en ramme for artikkelforfatterne og bidrar til å skape sammenheng mellom artiklene. Gjennom ulike temaer får våre faste lesere stadig ny informasjon om muslimer. Redaksjonen sender ut en skriveguide for årets tema og mottar bidrag fra hele verden. Bønneguiden er basert delvis på det som sendes inn, men vi henter inn andre bidrag for å kunne representere et bredt utvalg av kulturer og trosretninger. 

Del med andre ...