Dag 22 • 31. mars • Egypt

Egypt har rundt 112 millioner innbyggere. Offisielt er 90 % muslimer og 10 % er koptiske kristne, men det er mange flere kristne som utøver sin tro i hemmelighet.

Seks år gamle Mohamed deltok på et kristent arrangement som ble holdt for hjemløse barn. Etter å ha lært om Jesus, sa han tydelig at han nå tilhørte ham. Alle kunne se at Mohamed hadde endret seg til det bedre. Moren hans var glad, men andre truet med å kontakte sikkerhetspolitiet. Det kunne gjøre det svært vanskelig for Mohamed, moren hans og den kristne organisasjonen. Moren hans ble tvunget til å ta med seg Mohamed og sine andre barn og finne tilflukt et annet sted.

Kirker i Egypt kan få politibeskyttelse under gudstjenester. Men det er forbudt for muslimer å gå til gudstjenester eller prøve å finne sannheten om Jesus. Det er imidlertid ingenting som kan stoppe Jesus fra å finne de som søker ham av et helt hjerte. Det kan koste mye for den som vil tro på Jesus. Nye troende kan miste jobben, barna, hele familien og arven. Sharialoven krever forfølgelse av frafalne og i noen tilfeller at de blir drept.

Abdallah, en muslimsk lege ønsket å konvertere, men han kunne ikke åpent bekjenne sin nye tro. Kona hans kommer fra en svært ivrig muslimsk familie og barna hans studerer ved Al Azhar-universitetet, som utdanner muslimske misjonærer. Abdallah ble opprinnelig berørt av en kristen nabo som ble behandlet svært dårlig, men som aldri mistet besinnelsen og til og med hjalp de som var i nød. Det fikk Abdallah til å stille spørsmål om hvordan naboen hans kunne være så annerledes.

Inspirasjon til bønn

  • Be for muslimer i Egypt som søker sannheten. Må de ha gode trofaste kristne rundt seg.
  • Be for nye troende. Må de få god oppfølging og vokse i troen.
  • Må kristne vise kjærlighet og gi praktisk hjelp til sine muslimske naboer. Må Jesu kjærlighet være tydelig åpenbart.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte lar jeg dere finne meg, sier Herren.

Jeremia 29,13–14
Del med andre ...