2023 • Dag 3 • 24. mars • Ukraina

De fleste ukrainere regnes som ortodokse kristne, men omtrent 1 % av befolkningen er muslimer. Disse stod sammen med resten av befolkningen da russiske styrker invaderte Ukraina i februar 2022.

De fleste muslimer i Ukraina kommer fra ulike tyrkiske folkegrupper. Noen grupper, slike som krim-tatarene, er godt kjent med konflikt i sine hjemland. Tsjetsjenske muslimer har en pågående konflikt med Russland og mange flyktet til Ukraina på grunn av dette. Da er det lett for dem å trekke linjer mellom konfliktene i Tsjetsjenia og Ukraina.

Muslimene som ble igjen i Ukraina feiret ramadan 2022 så godt de kunne med bombeangrep og matmangel. Mange av disse hjalp andre til å flykte og tok seg av de som var igjen.

Krigen har påvirket produksjon og eksport av korn fra både Russland og Ukraina. De står for mye av verdens kornproduksjon, så prisen har økt betraktelig. Dette påvirker mange muslimske land, som Tunisia, Libanon, Pakistan og Egypt, som har vært den største importøren av hvete fra Ukraina.

Ramadan 2022 kom kort tid etter starten av krigen i Ukraina, og da var det naturlig at mange muslimer i andre land ga sine zakat-gaver til hjelpearbeid for ukrainske flyktninger. Zakat ligner litt på konseptet med tiende. Muslimer skal gi 2,5 % av sine årlige inntekter til veldedige formål. Også i år forventes det at mange vil gi støtte til trengende blant ukrainerne.

Inspirasjon til bønn

  • Be for muslimske flyktninger fra Ukraina. Må de finne trygghet der de kommer og få hjelp til å begynne på nytt.
  • Be for muslimer i Ukraina og Russland. Må de oppdage frelsen i Fredsfyrsten.
  • Be for kristne som hjelper ukrainske muslimer. Må de kunne gi tilflukt, hjelp, håp og evangeliets gode nyheter.

Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!

Johannes 16,33

Foto: Spiritual Administration of Muslim of Ukraine/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Del med andre ...