2023 • Dag 2 • 23. mars • Frankrike

Anslagsvis 15 000 muslimer forlater islam hvert år i Frankrike, og omtrent like mange konvertere til islam. Det gjør at antall muslimer forblir omtrent uendret, mens forhenværende muslimer er en økende samfunnsgruppe.

Selv i vestlige land kan de som forlater islam møte avvisning fra familie og venner – og noen ganger trusler og vold. Men det at noen velger bort islam kan få andre til å reflektere over sin tro og kanskje være litt mer åpen for budskapet om Jesus. Den voksende sekularisering i land som Frankrike har ringvirkninger i andre land. Forhenværende muslimer i Frankrike påvirker andre i sine opprinnelige hjemland – slik som Algerie og Marokko, der utøvelse av islam tas for gitt.

Farid var bare et barn da han kom til Frankrike fra Algerie. De fleste av hans barndomsvenner i Frankrike var fra andre muslimske familier. Etter hvert ble han mindre interessert i muslimske ritualer og ville heller være sammen med sine ikke-religiøse venner. Men en venn skilte seg ut: Sami. Hans familie var også fra Algerie, men han var født i Frankrike. Sami snakket om Gud på en måte som var helt ny for Farid, så han spurte Sami om hans tro. Sami fortalte om en livsforvandlende bok han hadde fått – en bok med historier om Isa al-Masih (Jesus). Han sa at Farid kunne bli med til et møte for andre etterfølgere av Isa, der de skulle samles for å studere mer om Isa og bygge hverandre opp i troen. Farid var nysgjerrig og ble med.

Inspirasjon til bønn

  • Be for troende med muslimsk bakgrunn i Frankrike. De har en enestående anledning til å dele evangeliet med andre fra deres kultur – både de religiøse og de ikke-religiøse.
  • Be for franske muslimer som søker sannheten om Jesus. Må de kunne få med seg familiene sine og mange andre i deres lokalsamfunn når de kommer til tro.
  • Be for franske kristne. Må de kunne formidle kjærlighet, gjestfrihet og sannheten om Jesus.

Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.

Jakobs brev 1,5

Foto: Unsplash

Del med andre ...