2021 – Dag 30 – 12. mai – Damaskus, Syria

Antall muslimer: 2 153 000 

Damaskus er kjent blant kristne som det stedet der Paulus møtte Jesus, valgte å følge ham og begynte en misjonsvirksomhet som skulle forandre verden. 

Damaskus er en av de byene i verden som har vært befolket lengst. Den ble grunnlagt rundt 2000 år f.Kr. Byen er på FNs verdensarvliste på grunn av den spesielle posisjonen den har hatt, både historisk og kulturelt. I tillegg til å være viktig i kirkehistorien var Damaskus også et nøkkelsted i muslimenes kamp mot korstogene, og den var hovedsete for Umayyad-kalifatet. Det er et av de fire kalifatene som ble grunnlagt etter Muhammeds død. Et kalifat er en maktstruktur under en muslimsk åndelig leder som mener han er Muhammeds arvtager. 

I dag er befolkningstallet i Damaskus rundt 2 392 000. Byen opplevde stor vekst tidlig på 2000-tallet, da mange unge flyttet til byen for å få arbeid og utdannelse. Senere har mange forlatt byen på grunn av borgerkrigen. De fleste innbyggerne i dag er syriske arabere, men det er også noen kurdere og små grupper palestinere. Det er noe flere kristne i Damaskus enn i landet som helhet: 15-20 % i Damaskus og 10 % i hele Syria. Det er også noen få jøder, en gruppe med røtter langt tilbake. 

Kristne og muslimer bor for det meste fredelig sammen i Damaskus. Krigen i landet gir dem en felles utfordring som de forsøker å håndtere sammen. Likevel er de kristne en minoritet som møter forfølgelse og blir utsatt for fare i den pågående krigen. 

Inspirasjon til bønn 

  • De kristne i Damaskus samles i flere menigheter, hovedsakelig ortodokse. Be om enhet og at de skal tjene hverandre og sine medborgere i kjærlighet. (Galaterne 5,13) 
  • Be om fred i Syria slik at denne gamle byen kan bygges opp og vokse trygt. (Apostlenes gjerninger 9,13) 
  • Be om at mange muslimer i Damaskus skal møte Jesus, slik som Paulus gjorde. (Apostlenes gjerninger 9,1-22) 
Del med andre ...