2021 – Dag 29 – 11. mai – Tripoli, Libya

Antall muslimer: 1 165 000 

Hassan var på vei til en av de nyåpnede kafeene i Tripoli. Tripoli har et bredt tilbud for de som vil ha kaffe, men han likte de åpne og moderne kafeene bedre enn de trange, bråkete stedene i de eldre delene av byen. På de nye kafeene var det også større sannsynlighet for å treffe unge mennesker – til og med unge kvinner. 

Hassan skulle møte noen venner, internasjonale studenter han hadde blitt kjent med på universitetet. De møttes jevnlig på favorittkafeen for å snakke om politikk, sport og religion. Flere av dem var kristne, og Hassan, som aldri hadde møtt en kristen før, var nysgjerrig på det de trodde på. Han var fascinert av erfaringene deres og det de fortalte om Jesu lære. Han ville gjerne høre mer. 

Kafeer spiller en viktig rolle i kulturen i Tripoli. Kaffe har stor sosial betydning i hele Midtøsten. Den er der i glede og sorg, i hjemmene og i offentligheten. Den er et tegn på raushet og gjestfrihet. 

I Tripoli møtes unge og eldre på kafeer for å knytte vennskap, sladre, krangle og planlegge. Det er stedet folk går for å utveksle ideer og for å bli kjent med nye mennesker. Dette gjør at det også er det ideelle stedet for å bygge disipler. 

Det er under 100 000 kristne i Libya, og det anslås at omtrent 1500 troende har muslimsk bakgrunn. Tripoli er Libyas største og mest mangfoldige by – og den er full av muligheter. 

Inspirasjon til bønn 

  • Islam er den offentlige religionen i Libya. Be om større frihet, både sosialt og juridisk, til å snakke om ulike religioner slik at flere kan høre om Jesus. (Johannes 16,33) 
  • Tripoli er stadig i faresonen for konflikter, med både borgerkrig og ekstremistgrupper i nærområdene. Be om fred for byen. (Salme 2) 
  • Be om at kafeer skal bli steder der mange muslimer kan møte og følge Jesus. (Johannes 8,31-32) 
Del med andre ...