2021 – Dag 28 – 10. mai – Banjarmasin, Indonesia

Antall muslimer: 720 000 

Byen Banjarmasin ble grunnlagt 24. september 1526, for å markere at islam offisielt kom til provinsen Sør-Kalimantan på Borneo i Indonesia. 

Siden den dagen har islam vært majoritetsreligion i området. Hvert år, på denne datoen, besøker mange muslimer graven til den første sultanen i Banjarmasin. De holder en minnesmarkering der de tilber sammen i den store moskeen i byen og ofrer en geit eller ku ved graven. 

Hvert år avsluttes ramadan med store parader av lastebiler gjennom byen, med fyrverkeri, rop og høye tut fra signalhorn. Så fortsetter feiringen i én til to uker der muslimene besøker venner og familie. De kristne som bor i byen blir ofte også invitert, og dette er en god mulighet for de troende å dele de gode nyhetene. 

Språket som brukes i Banjarmasin, banjar, er det mest brukte språket på Sør-Kalimantan, og er også svært likt andre språk i området. Når hele Bibelen har blitt oversatt til banjar vil denne oversettelsen være en god hjelp i arbeidet med å oversette Bibelen til andre språk i provinsen. 

Det er 28 kirker i byen, men de fleste medlemmene kommer fra andre folkegrupper. Det er ingen kirker som feirer gudstjeneste på banjar, selv om språket snakkes av fire millioner mennesker. 

Du kan lære mer om banjar-folket på www.pray4thebanjar.com

Inspirasjon til bønn 

  • Be om at det skal vokse frem en disippelbevegelse i Banjarmasin, og at det skal oppstå mange tusen fellesskap av mennesker som tilber Gud på språket banjar. (Apostlenes gjerninger 2) 
  • Be for de troende i byen, om mot til å dele troen med muslimene i Banjarmasin. (2. Korinterbrevet 2,14) 
  • Be for arbeidet med å oversette Bibelen til banjar. (Salme 119,105) 

Del med andre ...