2021 – Dag 27 – 9. mai – Accra, Ghana

Antall muslimer: 650 000 

Islam er en minoritetsreligion i Ghana, hvor 70 % av befolkningen er kristne. For det meste lever de religiøse gruppene fredelig sammen. De fleste muslimene bor på landsbygda i det nordlige Ghana, men flere søker lykken i de mer urbane og rikere områdene i sør. Unge jenter helt ned i 14 årsalderen flytter til byer som Accra for å arbeide på markedene eller som hodelastbærere, såkalte kayaye

Bare i byen Accra regner man med at det er omkring 180 000 kayayer. Disse jentene bor ofte på gaten, ved markeder eller møtepunkter for lastebiler. De er svært utsatt for tyveri, svindel og voldtekt. Habiba arbeider som kayaye. Hun flyttet hjemmefra da foreldrene hennes ikke hadde råd til at hun kunne fortsette på skolen. Dagene går til å bære tunge bører på hodet. 

Hun spiser lite og forsøker å spare så mye penger som mulig for å fortsette utdannelsen sin. Kayayer blir ofte sett ned på og møtt uvennlig og respektløst fordi de mangler utdannelse, er dårlig kledd og ikke har fast bosted. 

Kristne grupper i Ghana ønsker å gjøre livet litt bedre for kayayene i Accra, og tilbyr tjenester som skole, helsehjelp og helseopplysning for å gjøre livene deres litt bedre. 

Den økonomiske krisen som fulgte Covid-19 pandemien har gitt de kristne gruppene en ekstra mulighet til å vise medfølelse og raushet. Et eksempel er en gruppe som har delt ut mat til over 2300 kvinner og barn som bor på gaten i Accra. 

Inspirasjon til bønn 

  • Be for kvinnene som er kayayer i Accra og muligheter til å forbedre livene deres. (Salme 31,20) 
  • Be for de kristne i Accra, arbeidet deres blant muslimer i byen og at det de gjør må bli til ære for Gud. (Matteus 5,16) 
  • Be om at folk i Accra skal reise seg igjen etter tapene på grunn av Covid-19 pandemien, og for vekst i de kristnes arbeid blant muslimer. (Apostlenes gjerninger 2,42-47) 
Del med andre ...