2021 – Dag 16 – 28. april – Doha, Qatar

Antall muslimer: 641 000 

David hadde nylig blitt flyttet til Doha av hans arbeidsgiver i England. På slutten av en arbeidsdag kom han i prat med Khalid og inviterte ham med til en kafe. Khalid ble ivrig med. David var en nykommer i byen, men virket veldig vennlig og interessert i å bli kjent med lokalbefolkningen i Qatar. Det var uvanlig, siden de fleste i Doha er gjestearbeidere fra andre land, hovedsakelig fra Sør Asia og Sørøst Asia. Khalid var dessuten nysgjerrig på Davis tro. Han hadde overhørt David spørre en kollega om det fantes kristne gudstjenester i byen. 

For to år siden kom Priya til Doha fra India. Hun arbeider på et hotell for å kunne sende penger hjem til familien i India. Koronapandemien har nå rammet Priya og andre i lavtlønnede stillinger. De har blitt nødt til å klare seg uten lønn i perioder. Priya har overlevd på matvarer og støtte fra andre i den internasjonale kirken hun er en del av. De samles hver fredag, som er helligdagen i Qatar. Noen av Priyas kollegaer fra India og Nepal har lagt merke til den støtten hun har fått fra de kristne, og har begynt å bli med på gudstjenestene. 

Det er anslagsvis 150 000 kristne i Doha, de fleste katolske gjestearbeidere. Utlendinger som David og Priya kan forsiktig dele sin tro med andre i denne byen, som er den største i Qatar. Kristne er fri til å praktisere sin tro, men direkte evangelisering er ulovlig. Likevel er det mye som er mulig for de som viser omsorg og respekt. 

Inspirasjon til bønn 

  • Be om trygghet for gjestearbeiderne i Doha, som ofte har lange arbeidsdager og dårlige ansettelsesforhold. (Salme 91,1-16) 
  • Må kristne i Doha få dele sin tro med visdom og frimodighet. (Matteus 10,16) 
  • Må det bli mange i Doha – både lokale og gjestearbeidere – som kommer til tro på Jesus. (Johannes 14,6) 
Del med andre ...