2021 – Dag 15 – 27. april – Samarkand, Usbekistan

Antall muslimer: 510 000 

Samarkand er en vakker og myteomspunnet by, kjent som et knutepunkt langs den gamle silkeveien. Byen har i alt tre forskjellige gamlebyer: den eldgamle bydelen fra 600tallet, som ble beseiret av Djengis Khan i 1220; en middelalderby fra 1300tallet preget av islamsk kunst og arkitektur; og en russisk preget bydel fra 1800tallet. 

De fleste i Samarkand identifiserer seg som tadsjikere, med røtter i persisk kultur. Usbekere derimot er et tyrkisk folkeslag. Etniske forskjeller mellom disse gruppene har forårsaket spenning. Nesten alle i Usbekistan er muslimer, men det finnes kristne i Samarkand i form av russisk ortodokse, katolikker og andre grupper som etablerte seg etter landet fikk sin selvstendighet i 1991. 

Under Sovjetunionen var Usbekistan lukket for omverdenen. Selvstendigheten førte til en ny åpenhet i løpet av 1990tallet og en oppblomstring av internasjonal handel og turisme. Internasjonale arbeidere strømmet til byer som Samarkand. Blant disse var kristne som underviste i engelsk og delte evangeliet. Tidligere muslimer kom til tro og lokale menigheter ble dannet. 

Åpenheten tok brått slutt i 2006. Utenlandske arbeidere ble utvist og en forfølgelse av kristne begynte. Men menighetene i Samarkand og andre deler av Usbekistan var godt rotfestet og vokste. Kirken er fortsatt forholdsvis liten, men sterk. Kristne møtes i husmenigheter, og både tadsjikere og usbekere når ut til andre muslimer i deres sosiale nettverk. 

Inspirasjon til bønn 

  • Kristentroen nådde fram til Samarkand før islam. Den møter stadig motstand, men spretter alltid tilbake. Be for religionsfrihet i byen og landet ellers. (Matteus 5,44) 
  • Be for de troende og deres husgrupper i Samarkand. Må de være sterke og frimodige. (Kolosserbrevet 1,3-6) 
  • Be om at mange i Samarkand får høre og ta imot evangeliet. (Matteus 7,24-25) 
Del med andre ...