2021 – Dag 14 – 26. april – Yangon, Myanmar

Antall muslimer: 350 000 

Turister i Myanmars tidligere hovedstad Yangon imponeres ofte av synet av de gullforgylte pagodene og tusener av buddhistmunker i røde drakter. Men få besøkende legger merke til de mange moskeene som står som et vitnesbyrd om en lang og rik muslimsk historie i Yangon. Offisielt er 5 % av Yangons befolkning i dag muslimer, eller omtrent 350 000. Anslagsvis 10 – 20 % av disse er rohingyaer fra delstaten Rakhine, men de fleste har indisk, burmesisk eller til og med kinesisk etnisk bakgrunn. 

Mange rohingyaer i Yangon flyktet dit for å finne trygghet. Mange har fortsatt familiemedlemmer i Rakhine, hvor en konflikt som har pågått over flere tiår har resultert i mye voldsbruk og at mange har mistet grunnleggende rettigheter. Andre rohingya i Yangon har fått sine familiemedlemmer spredt rundt i verden som flyktninger, mange av dem i nabolandet Bangladesh. Det er oftest ikke mulig for dem å reise for å treffe disse familiemedlemmene. Som en rohingya mann nylig sa til en venn: «Jeg har ikke sett min mor på over 20 år. Jeg savner henne!» Fordommer, diskriminering og forfølgelse er imidlertid ikke begrenset til å gjelde rohingyaene men inkluderer også muslimer fra andre bakgrunner. 

Det finnes ikke noen kjente troende blant rohingyaene, og svært få fra andre muslimske grupper i Yangon. Hverken lokale eller internasjonale troende driver med noe særlig evangeliserende arbeid blant byens muslimer. Noen av medlemmene i de burmesiske kirkene har kommentert at «Jesus døde ikke for rohingya folket!», og ikke så rent få av dem har negative følelser for muslimer. 

Inspirasjon til bønn 

  • Muslimenes situasjon i Yangon kan virke håpløs, men vi vet at «Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er i nød». (Salme 9,10) 
  • Be at muslimer som lengter etter sann fred og forsoning får et møte med Jesus, hans sannhet og skjønnhet. (Romerne 15,13) 
  • Be Herren gi medlemmer av lokale burmesisk-talende kirker et hjerte for deres muslimske naboer (1. Johannesbrev 2,3-6) 
Del med andre ...