2021 – Dag 17 – 29. april – Toronto, Canada

Antall muslimer: 500 000 

Toronto og området rundt byen er kjent for å være det storbyområdet i Nord-Amerika, og kanskje i hele verden, som har størst mangfold av etniske grupper og språk. Det er nåtidens eksempel på det Paulus beskriver i Apostlenes gjerninger 17,26 – «Av ett menneske har han [Gud] skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden …» 

Minst 500 000 muslimer bor i Toronto og området rundt, og de er en betydelig minoritet i denne byen som er et globalt knutepunkt. Det er omtrent 220 moskeer i området. Mange muslimer innvandret til Toronto på grunn av krig, undertrykkelse, forfølgelse, fattigdom, skuffelse over islam og et ønske om en god utdanning. De fleste muslimene i Canada har kommet fra land hvor de ikke hadde noen mulighet til å høre om Jesus Kristus. 

Mohamed, en muslim fra Syria, ønsker seg en høyskoleutdannelse i Canada. «Stort sett vil muslimer bli veldig glade om de får vite at du ber for dem», sier han. Muslimer lengter etter å være i Paradis med Gud. Men de trenger å se at en evighet med ham bare er tilgjengelig gjennom å kjenne Jesus som deres Herre og Frelser. Mohamed legger til at han er takknemlig for kristne som spør hvordan de kan be for sine muslimske venner. En slik enkel handling viser Jesu kjærlighet og kan åpne hjerter. 

Inspirasjon til bønn 

  • Be for innvandrere, at de kan bli vant til klimaet, kulturen og de endringene livet i Toronto bringer med seg. (5. Mosebok 10,18-19) 
  • Be om at Den hellige ånd drar Mohamed, og andre som ham, til tro på Jesus, slik at de kan vise andre muslimer skjønnheten i evangeliet. (Matteus 25,35-40) 
  • Be om at Torontos muslimer blir venner med kristne og får positive erfaringer med menighetene i Canada. (Apostlenes gjerninger 17,26-28) 
Del med andre ...