2020 – Dag 10 (3. mai) – Daudi-Bohra-tilhengerne

Klikk for å se hele siden fra bønneguiden 

Shabbir så opp fra kaffekoppen og forklarte dilemmaet han var i. Det var snart tid for høyskoleeksamener, men den religiøse lederen for Daudi Bohra, en sekt innen shia-islam, var i byen for å feire en stor høytid. Lederen kalles for Dai. Tusenvis var kommet for å få del i den velsignelsen han formidlet med sitt budskap. Det var forventet at Shabbir skulle møte opp, selv om det innebar å stryke på eksamen og mislykkes med studiene.

«Jeg tror dette er en test» – sa han. «Hvilken vei skal jeg følge? Skal jeg gjøre det verden anser som viktig og ta eksamen, eller skal jeg følge Dai og ta hans eksamen?»

På verdensbasis finner vi over en million bohramuslimer. Storparten bor i India, men det er også mange i USA, Europa og Øst-Afrika. De tror at evnen til å få åpenbaringer gikk i arv hos imamene som var etterkommere av Muhammed. Etter en rekke imamer gikk den siste imamen i skjul, men Dai kan kommunisere med denne skjulte imamen. For bohraene representerer veiledning og velsignelse fra Dai veien til å lykkes både i denne verden og den neste.

Shabbirs dilemma representerer to motstridende bevegelser blant bohrafolket. I økende grad møter de muligheter utenfor deres samfunn, som leder dem bort fra tradisjonene de alltid har kjent til. Skal Shabbir prioritere kravene om skole og karriere, eller skal han gå imot verdens krav og stole fullt og helt på Dai og bohrasamfunnet?

INSPIRASJON  TIL BØNN

  • Be om at bohrafolket må få visdom og innsikt slik at de kan tilpasse seg endringene i verden.
  • Be om at stadig flere bohraer må vende seg til Jesus som deres øversteprest, den eneste som kan frelse dem, slik det står i Hebreerne 7,23-26.
  • Be om at Gud må sende kristne som kan bo blant bohrafolket og vandre sammen med dem mens de søker og finner Gud.
Del med andre ...