Ofte stilte spørsmål om 30 dagers bønn

Hvordan begynte 30 dagers bønn?

Det begynte på et bønnemøte med en gruppe misjonsledere i Midtøsten i 1992. Der ble de overbevist om behovet for fokusert bønn for verdens muslimer og proaktivt å demonstrere Guds kjærlighet til muslimske mennesker. Bønneaksjonen med tilhørende bønneguide var en av responsene.

faqHvem skriver artiklene og 
produserer guiden?

Teamet som produserer 30 dagers bønn er en mangfoldig, global gruppe bestående av mennesker som har bodd blant og arbeidet med muslimer i mange år. De gir frivillig tid til forskning, skriving, oversettelse, design og distribusjon av bønneguiden.

Hvordan bestemmes hvem vi skal be for?

Vi mottar innleveringer fra hele verden, så vårt valg er basert på hva vi mottar. Vi produserer en skriveveiledning hvert år for alle som er interessert i å mobilisere bønn for et bestemt behov. Kontakt oss hvis du vil skrive i 30 dagers bønn!

Hvordan vektlegges bønneemnene?

Jesus satte sine etterfølgere til å være hans ambassadører på jorden. Vi er de som må dele Kristi budskap til muslimer gjennom våre ord og gjerninger. Å be for de fysiske og emosjonelle behovene til andre hjelper oss å vokse i kjærlighet til muslimer og inspirere oss til å ha omsorg for dem slik som Jesus brydde seg om menneskene han møtte på jorden.
Bønneemnene bør være et utgangspunkt slik at du kan bli ledet av Den Hellige Ånd. Be det Han leder og utfordrer deg til.

Del med andre ...