Dag 1 • 10. mars • Jemen

For ca. 3000 år siden besøkte dronningen av Saba (som i dag kalles Jemen) kong Salomo fra landet sitt. Med seg hadde hun gaver av jemenittiske krydder og gull. Da hun reiste hjem derfra, hadde hun et problem, fordi hun var så fascinert av det hun hadde hørt om Salomos Gud.

I dag er landet Jemen utrolig fattig, og lederne i Jemen står overfor langt verre problemer. Landets livsviktige grunnvannstand har vært synkende. Leseferdighet for kvinner er bare 25 %. Siden 2014 har landet blitt revet i to av borgerkrig, og av en befolkning på 31 millioner er 82 % avhengige av hjelp utenfra for å overleve. Sykdom og sult har påført store belastninger på dette en gang så vakre landet.

Jemen er 99 % muslimsk. Det ledes av Houthi-ledere i nord, Presidentens lederråd (Presidential Leadership Council) i sør, og flere andre politiske, militære og stammeledere som alle trenger Guds visdom og frelse. Det er svært utfordrende for jemenittiske ledere å følge Jesus, spesielt siden konvertering fra islam er straffbart med dødsstraff i Jemen. Men for Gud er ingenting umulig.

David ba om at hans sønn Salomo – og til slutt hans etterkommer Kristus – skulle motta gaver fra kongene av Saba (Salme 72,10). Gud svarte, i det minste delvis. La oss be om en enda større oppfyllelse av hans bønn i dag ved at Gud bringer de muslimske herskerne i Jemen til å anerkjenne Kristus som Herre.

Inspirasjon til bønn

  • Be om at evangeliet skal spre seg over hele Jemen til det når de aller høyeste nivåene i regjeringen.
  • Be om at landets ledere og lokale ledere skal sette sin lit til Herren Jesus Kristus.
  • Be om at lederne i Jemen må tillate folket deres å leve fredelige, gudfryktige liv, med frihet til å følge Jesus.

Dere konger, bruk forstand! la dere refse, herskere på jorden.
Tjen Herren med ærefrykt, gled dere og skjelv for ham!

Salmene 2:10-11
Del med andre ...