2021 – Dag 4 – 16. april – New York, USA

Antall muslimer: 1 000 000 

«Hvordan har du det? Hvordan har din familie det?» Abdul hilser en kunde som ønsker å kjøpe et smørbrød varmt velkommen. Etter å ha utvekslet hilsener legger den afroamerikanske, muslimske kunden vekslepengene i to bøtter ved kassaapparatet, til inntekt for nye moskeer i New York og Jemen. «Til ummaen!» (det muslimske fellesskapet), sier kunden. 

New York er hjem til ett av de mest mangeartede muslimske miljøene i verden. De er amerikanere, arabere, sørasiater, afrikanere, europeere, sentralasiater, og til og med latinamerikanere. Muslimene utgjør et veldig synlig nærvær i byen. Blant drosjesjåfører, gateselgere, og andre småbedriftseiere er det mange muslimer. Moskeer florerer, det finnes flere hundre av dem. Og mange bydeler bærer kulturelle særpreg fra de ulike muslimske folkegruppene. 

For 20 år siden, den 11. september 2001, opplevde New York et terrorangrep som blir minnet over hele USA. Siden da har det vært arbeidet med å styrke relasjonene mellom muslimene og resten av befolkningen i byen. Flere kristne organisasjoner har hjulpet kristne i New York til å bli godt kjent med muslimene. Videre har de nære og sterke relasjoner med sine hjemland, og slik har Gud sørget for å skaffe nye kanaler for spredningen av sitt Ord til verdens ende. 

Inspirasjon til bønn 

  • Be for kristne organisasjoner og menigheter i New York, at de skal være lys og salt for de muslimske miljøene i byen. (Matteus 5,13-16) 
  • Muslimer er tynget av de høye levekostnadene i byen og ansvaret de har for å sende penger til sine familier i hjemlandet. Be Gud gi dem fred og visdom, og at Han sprer sitt lys gjennom deres nettverk. (Lukas 12,31-34) 
  • Muslimer i New York City har ofte 60 timers arbeidsuker. Derfor trengs det kreativitet i evangelisering og disippelgjøring. Mange bruker sosiale media. Be om at dette arbeidet skal være fruktbart. (Johannes 15,4-8) 
Del med andre ...