Bønneguiden er klar!

Bønneguiden er nå ferdig og snart begynner årets bønneaskjon, som er fra 24. april til 23. mai 2020.

  • Bønneheftet er ferdig trykt. Flere organisasjoner skal ha hefter til distribusjon innen sine nettverk og til andre. Hefter kan bestilles fra Åpne Dører.
  • Elektronisk utgaven er nå tilgjengelig. Her kan du laste ned, skrive ut eller lese på skjerm. Finn ut mer her.

Nå gjenstår det bare for deg å spre litt informasjon og få aktivisert din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon.

30 dagers bønn for verdens muslimer starter 24. april 2020.

Så bra at du er med!

Del med andre ...