Presentasjonsvideo er oppdatert

En kort presentasjonsvideo er nå tilgjengelig (se under). Spill av i fullskjermmodus for å gi en presentasjon på et møte eller samling. Husk å dele videoen med andre og få de engasjert i bønneaksjonen!
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo på følgende adresse:
https://vimeo.com/266720812
Med Vimeo kan man let dele videoen på andre platform. Se etter knappen “Share” (bilde av et papirfly). Da er det lett å dele den på sosiale medier eller sette videoen inn på en nettside med hjelp av en “embed”-kode.
Brukere av WordPress kan lett sette videoen inn på en side ved å sette denne enkle koden inn på en linje i teksten:  [vimeo 266720812]
[vimeo 266720812]

Del med andre ...