2016 – Dag 29 (4. juli) – Oversettelse

Broer for Gud: God bibeloversettelse

I likhet med kristendom er islam en global religion med en visjon om å nå hele verden. Men islams forankring i arabisk språk og kultur fra 600-tallet er problematisk. Mange muslimer forstår ikke arabisk og sliter med å lære arabiske bønner og vers fra Koranen. Det å kunne sitere Koranen på arabisk er viktig, siden oversettelser regnes som fortolkninger og ikke selve Koranen.

15 BIBLE IN ARABIC PSALMS
Arabisk oversettelse av Salmenes bok fra Egypt, 13-14. århundre

Kristentroen derimot kan overføres til enhver kultur, og Bibelen kan tolkes til det lokale språket. Vi forkynner en Skapergud som kom ned fra det himmelske og inkarnerte seg selv på det lokale planet blant mennesker. I menneskelig skikkelse var Gud den allmektige «tolket» inn i jødenes språk- og kulturdrakt, og han møtte folk fra andre kulturer på deres premisser. Kristentroen blir likedan «inkarnert» når det evige evangeliet tar på seg en ny språkdrakt i en god oversettelse av Bibelen.
Kristne over hele kloden kan tilbe Gud på sitt eget språk, mens muslimer er bundet til grunntekstens språk. Blant kristne finnes det tusener av ord for «Gud» og utallige navn og måter å omtale ham på. Hvert navn er gjennomsyret med mening hentet fra forskjellige oversettelser av Bibelen som alle forkynner «én Herre, én tro, én dåp» (Ef. 4,5). Evangeliets budskap oversettes til stadig flere språk, men troen forblir den samme – «den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert» (Jud. 3).
Bibelen er tydelig på at alle mennesker i alle kulturer har en grunnleggende forståelse av Gud og hans «usynlige vesen» og «evige kraft» (Rom. 1,19–20). Dette gjelder også muslimske folkegrupper. Deres oppfatninger kan være mangelfulle eller feilaktige, men de har noe å bygge på.
Misjonshistorie har vist gang på gang at når bibeloversettelse bygger på kjente begrep og fyller disse begrepene med ny mening og innhold, har evangeliet hatt god framgang. Der misjonærer derimot ikke har vært villige til å bygge på folkets begrensede oppfatninger om Gud og bruke deres lokale begreper, har kristentroen blitt oppfattet som en fremmed religion og veksten begrenset.
p39quote
Alle store «Jesus-bevegelser» som er i gang i muslimske folkegrupper i dag har kommet der det har vært en god oversettelse av Bibelen til lokalspråket. Slike gode oversettelser er en nøkkel for evangeliets framgang blant muslimer.
Det fine med kristentroen er evnen til å bli «tolket» til folks hjertespråk. La oss fryde oss over hvordan Gud åpenbarer seg selv innenfor hvert menneskes egen kultur. Og la oss støtte de som arbeider for gode bibeloversettelser for stadig flere muslimske folkeslag.

La oss be:

  • Om at Bibelen blir oversatt til stadig flere lokale språk og dialekter slik at alle muslimer kan forstå evangeliets budskap.
  • Be om enhet blant kristne som prøver å formidle evangeliets sannhet til muslimer. Be om at de kan finne gode måter å unngå begrepsforvirring på.
  • Be om at alle muslimske folkegrupper forstår at de ikke er nødt til å forkaste sitt språk og sin kultur for å kunne tilnærme seg og tilbe Bibelens Gud – han som er Gud over alle folkeslag.

Les mer: