2023 • Dag 13 • 3. april • Gabon

Gabon er bare et lite land på vestkysten av Afrika, men det har en ledende rolle i bevaring av regnskogen i hele Kongobassenget. Dette området er kjent som verdens nest største «lunge», siden regnskogen der, i likhet med Amazonas, spiller en viktig «pustende» rolle i verdens økosystem.

88 prosent av Gabon er dekket av regnskog, og her finnes mange truede arter av dyr, fugler og planter. Gabon tar sitt forvalteransvar for landet svært alvorlig og har investert tungt i å beskytte det gjennom nasjonalparker, bærekraftig skogforvaltning, til og med marine verneområder. Regnskogen i Gabon absorberer milliarder av tonn karbondioksid og har stor påvirkning på nedbør i regionen, noe som gjør den til et avgjørende element for å beskytte mot klimaendringer.

Bare rundt 10 prosent av befolkningen i Gabon er muslimer, men landet har hatt muslimske presidenter siden 1973, da presidenten konverterte til islam. Han ble etterfulgt av sønnen, som også var en muslim. Mange av muslimene i Gabon er innvandrere fra andre deler av Vest-Afrika. Flertallet av befolkningen er kristne, for det meste katolikker, som et resultat av kolonitiden under Portugal. I tillegg er det en liten, men økende evangelisk tilstedeværelse.

Inspirasjon til bønn

  • Be for Gabons innsats for å forvalte deres del av regnskogen og bevare økosystemet og artsmangfoldet der.
  • Be for muslimer i Gabon som har forbindelser over hele Vest-Afrika. Må det bli mange som begynner å følge Jesus og spre sin tro til sine familier.
  • Be for kristne i Gabon. Må de ha gode relasjoner med muslimer og være gode vitner om frelsen i Jesus.

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

Kolosserbrevet 1,15–16

Foto: David Stanley/Flickr (CC BY 2.0)

Del med andre ...