Velkommen! (2023)

Velkommen til årets bønneaksjon: 30 dagers bønn for verdens muslimer. Bønneaksjonen er fra 22. mars til 20. april 2023, så den første bønneartikkelen kommer om en uke. Årets tema er håp og glede.

Be med glede

Verden har møtt på mange utfordringer i løpet av de siste årene. Kriser slik som koronapandemien, krig, inflasjon, med mere, preger hele verden og kan virker overveldende. Vi kan lett føle oss slik det er uttrykt i Romerbrevet 8,26: «For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.»

Redaksjonen forbereder teksten til bønneguiden flere måneder i forveien, uten å vite hva slags utfordringer verden kommer til å stå overfor under bønneaksjonen. Derfor har vi valgt i år å vende oppmerksomhet vekk fra tragedier og utfordringer. Temaet for våre bønner i denne utgaven skal være håp og glede. Vi skal fortsette å be for ulike behov blant muslimer, men vi vil trekke fram historier om gode ting som skjer i ulike muslimske samfunn og be om at flere gode ting må skje.

Her finner du vitnesbyrd fra nye troende og menighetsplantere. Du kan lese om lokalsamfunn som arbeider sammen for å bedre sine levekår og om familier som investere i deres framtid. Vi får møte individer som har vist mot og vennlighet og grupper som har satset på å velsigne andre. Vi skal takke Gud for det han har gjort og be ham om å forløse mer av sin godhet blant verdens muslimer.

Fred og glede!
Redaksjonen.

PS – Husk å dele dette med venner!

Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede.  For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet.  Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.

Filipperbrevet 1,3–6

Del med andre ...