2021 – Dag 22 – 4. mai – Sydney, Australia

Antall muslimer: 255 000 

Muslimer utgjør mindre enn 2 % av Australias befolkning, men omtrent 40 % av dem bor i den multikulturelle byen Sydney. Muslimene i Sydney kommer fra over 120 land og representerer et etnisk, lingvistisk og kulturelt mangfold. 

Ali er fra et sterkt muslimsk land, men har funnet tilflukt og arbeid i Sydney. En venn inviterte ham til å bli med på et møte i en husmenighet, hvor han visste at etterfølgere av Jesus samles til bønn og bibelstudier. Gjennom hele sitt liv hadde Ali blitt advart mot «kirkene», og han ønsket ikke å risikere å bli sett idet han gikk inn i et kirkebygg. Denne byen så ut til å være full av en endeløs blanding av kultursentre, ulike gudshus og steder med moralsk utsvevelse. Ali unngikk dem alle standhaftig. Men dette så annerledes ut. Dette var for det meste folk fra hans eget land, eller området omkring. Ali var både interessert og skeptisk da han gikk dit sammen med sin venn. 

Ali nøt måltidet og var fascinert av gruppens oppriktige ønske om å følge Skriften. Fordi han var imponert over måten alle viste hverandre omsorg og respekt til tross for ulikheter i alder, kjønn, yrke og nasjonalitet, fortsatte Ali å være med i dette fellesskapet, og gradvis ble han kjent med og glad i Jesus. 

Møtene i husmenigheten inkluderte ting som Ali var kjent med fra sitt hjemland, som gjestfrihet og språk, men fellesskapets kjærlighet var radikalt forskjellig, og han hørte og trodde evangeliet i omgivelser preget av omsorg og kjærlighet. 

Inspirasjon til bønn 

  • Be om at mange kristne i Sydney skal være villige til å vise kjærlighet til immigranter, studenter og besøkende fra muslimske land. (Efeserne 2,19) 
  • Be at Sydneys muslimer skal få møte Kristi kjærlighet og Jesu venners kjærlighet. (Romerne 12,9) 
  • Måtte Gud fortsette å bruke forflytting av folk verden rundt til å bringe de fra «lukkede» land i kontakt med evangeliet, for Hans herlighets skyld! (1. Korinterbrev 9,19-23) 
Del med andre ...