2016 – Vi vil oppmuntre, opplyse og oppgløde

Med fokus på å oppmuntre, opplyse
og oppgløde siden 1993

Mens utfordringene i den muslimske verden endrer seg fra år til år, er vårt mål med bønneguiden 30 dagers bønn for verdens muslimer å oppmuntre, opplyse og oppgløde til handling. Bønnen blir vår kjærlighetshandling mot muslimer verden rundt. Gjennom å be deler vi byrdene deres, forstår utfordringene deres og løfter dem fram for Gud. På denne måten svarer vi på Jesu befaling om å elske våre medmennesker.

Oppmuntre

30 Days International startet med en gruppe mennesker som kjente seg utfordret til å endre måten de så på muslimverden. De ville se muslimene slik Gud ser dem; som enkeltpersoner, familier og folkegrupper. Vi vil oppmuntre deg som leser til å be Gud om å gi deg samme inspirasjon, og la bønnene dine beveges av hans kjærlighet og forståelse for verdens muslimer.

Opplyse

Med mer informasjon tilgjengelig enn tidligere, må vi være varsomme med hvordan synet vårt på omverden blir formet. I denne guiden vil vi høre fra personer som selv har flyttet til den muslimske verden for å elske og velsigne muslimene, og som ønsker at deres stemme skal bli hørt. Vi i 30 Days International tror vi best kan lære om muslimenes overbevisninger fra muslimene selv. Vårt håp er at du som leser vil anerkjenne det store mangfoldet både i kultur og i teologi, innenfor muslimverden.

Oppgløde

Vi vil oppgløde til «kjærlighet og gode gjerninger» (Hebr.10,24). Det å be under Ramadan er en nyttig måte for kristne å identifisere seg med muslimer på. I denne fastetiden er det mange muslimer som oppriktig søker Gud og hans veier. Hvert år får vi rapporter om hva Gud gjør, både for muslimer og for de kristne som ber for dem. Ramadanmåneden er en utmerket anledning til å snakke med muslimske venner om hva Gud viser deg, og å dele med andre kristne hva du lærer mens du ber.

Del med andre ...