2016 – Hvordan be for muslimer

Ideer og forslag til individuell bønn
og bønn i grupper.

De neste ukene kommer du kanskje til å be og faste på forskjellige måter. Denne websiden kan brukes for å be alene, eller i grupper. Vi oppmuntrer deg til å finne kreative måter å involvere så mange som mulig i dette bønnearbeidet på. Jesus gav spesielle løfter om velsignelser når flere ber i enighet.
Bønn kan organiseres en eller flere ganger ukentlig i 30 dagers-perioden, enten i menigheten din, i ungdomsgruppa di, i leder gruppa, kvinnemøte, bibelgrupper, cellegrupper eller barnegrupper. Faktisk kan du gjøre det i en hvilken som helst anledning kristne kommer sammen!
Du kan til og med ta en sosial sammenkomst og gjøre den til en bønnestund. Samle noen til et måltid hvor dere har fokus på dagens bønnetema. Finn ut alt du kan om kulturen, inkludert mat og klær, musikk, sport osv. Det vil hjelpe om en person er valgt som leder for denne bønnetiden. Denne personen kan gi retning og sørge for sammenheng i bønnetiden og hjelpe gruppa i de følgende retningslinjene. Når du ber gjennom temaene som er foreslått for hver dag, be og forvent at den Hellige Ånd leder deg i bønnen, viser deg detaljer og spesielle områder du kan ha spesielt fokus på. (Rom 8:26)
Ta notater og skriv journal for bønnetiden din. Spesielt er det bra å skrive ned bibelvers Gud minner deg på å lese til et spesielt emne du holder på med. En hjelp kan være at gruppa fokuserer på ett tema om gangen fremfor å hoppe fra tema til tema og endre fokus hele tiden. Man bør vente med å skifte tema til alle har fått be over det temaet man er i gang med. (1 Kor. 14:40). Sørg for at alle får muligheten til å be for et område, eller behov – hvis de ønsker det.
Se etter muligheter til å gjøre bønnetiden variert og interessant. Guds kreativitet er uendelig, og Han har skapt oss i sitt bilde, så vi kan forvente oss kreative ideer og bønner når vi søker Ham. For eksempel kan det å bruke et kart eller lese en artikkel om et spesielt land, eller behovene dette landet har, gi deg økt interesse og nye ideer om behov du kan be over. Fotografi er og bilder, kart, eller til og med radio, fjernsyn og video-dokumentarer, kan gjøre det samme.
Den muslimske “Kraftnatten” er en strategisk bønnenatt for å minnes det øyeblikket hvor Muhammed første gang fi kk åpenbaring av Koranen. (Den starter på den 26. dagen om kvelden). Overvei å sette av denne kvelden til en utvidet bønnestund med din menighet eller misjonsgruppe. Mange muslimer bruker mye tid i moskeene denne natten, henvender seg til Allah med sine behov.
La oss tro Gud for en utgytelse av Den Hellige Ånd over muslimer over hele verden. La oss be om at Åpenbaringen 7:9 vil bli oppfylt, at hver eneste folkegruppe, inkludert alle de islamske folkegruppene, vil bli representert foran Guds trone på den siste dag.

Er min hånd for kort til å fri dere ut, eller har jeg ikke kraft til å frelse? (Jes. 50:2)

Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse,
og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre.
(Jes. 59:1)

Del med andre ...