2016 – Hva er ramadan?

Med over 1,57 milliarder tilhørere fra ulike kulturer verden rundt, omfavner islam en mengde tradisjoner, syn og skikker. På samme måte som kristendom og jødedom har ulike sekter og trosretninger, kan det også blant muslimer være stor variasjon i praksis, skikker, og ikke minst tolkning av sentrale bud.
page7quoteNår vi blir kjent med muslimer er det viktig at vi ikke gjør oss antakelser av hva de tror på basert på hva vi har lest på internett eller sett på nyhetene. Hver enkelt muslim er på sin egen trosreise påvirket av sin familiekultur og erfaring.
Likevel vil de fleste muslimer anerkjenne islams «fem søyler» som forventninger til dem som vil leve et godt og ansvarlig liv i henhold til islam. De fem søylene er:

  • Shahadah: oppriktig bekjennelse av den muslimske trosbekjennelsen
  • Salat: korrekt utførelse av rituell bønn fem ganger daglig
  • Zakat: betaling av almisser (eller veldedighet) til de fattige og trengende
  • Sawm: faste under ramadan
  • Hajj: pilgrimsreise til Mecca

Fastens hensikt

«Sawm» er det arabiske ordet for faste og betyr bokstavelig talt «å avstå». I forbindelse med Ramadan, betyr ikke dette bare avholdenhet fra mat og drikke, men også fra onde gjerninger, tanker og ord.
I følge tradisjonen var det under ramadan at Koranen ble åpenbart for profeten Muhammed, og denne viktige hendelsen blir markert av muslimer ved at de faster hver dag fra soloppgang til solnedgang. Fasten er streng; ingen mat eller drikke av noe slag er tillatt, ikke en gang vann. Røyking og seksuell aktivitet er forbudt, og muslimer må fokusere ekstra på å unngå alt som kan være ulovlig eller urent. En slik lydighet skal vitne om en persons overgivelse til fastens hensikt; det er tid for å øve seg i selvbeherskelse, å rense kropp og sinn, og å konsentrere seg helt om gudsdyrkelsen.
Gjennom ramadan samles familie og venner om kveldene for å dele mat og selskap. Gjennom hele måneden skal bønn, veldedighet og ettertanke vektlegges. Muslimene blir oppfordret til å bruke denne tiden til ransakelse av eget liv og tro, til å slutte fred med hverandre, styrke bånd til familie og venner, og i det hele tatt å strekke seg etter å bli et bedre menneske.

2016 – Områdene vi ber for

page 5 quoteDet som muslimene kaller «Islams hus», eller Dar al-Islam på arabisk, er det usynlige kulturelle og religiøse imperiet som strekker seg fra Vest-Afrika til de indonesiske øyene. Det omfatter 1,6 milliarder muslimer i 49 ulike land.
Islams hus dekker 9 ulike geokulturelle områder preget av muslimsk identitet. I denne guiden vil disse bli omtalt som «rom» i Islams hus. I hvert av rommene ser vi nye «Jesus-bevegelser» – strømmer av tusener som vender seg til Jesus. Vi kommer til å be gjennom hvert enkelt rom (se kartet), for folkegruppene som bor der.
 

2016 – Vi vil oppmuntre, opplyse og oppgløde

Med fokus på å oppmuntre, opplyse
og oppgløde siden 1993

Mens utfordringene i den muslimske verden endrer seg fra år til år, er vårt mål med bønneguiden 30 dagers bønn for verdens muslimer å oppmuntre, opplyse og oppgløde til handling. Bønnen blir vår kjærlighetshandling mot muslimer verden rundt. Gjennom å be deler vi byrdene deres, forstår utfordringene deres og løfter dem fram for Gud. På denne måten svarer vi på Jesu befaling om å elske våre medmennesker.

Oppmuntre

30 Days International startet med en gruppe mennesker som kjente seg utfordret til å endre måten de så på muslimverden. De ville se muslimene slik Gud ser dem; som enkeltpersoner, familier og folkegrupper. Vi vil oppmuntre deg som leser til å be Gud om å gi deg samme inspirasjon, og la bønnene dine beveges av hans kjærlighet og forståelse for verdens muslimer.

Opplyse

Med mer informasjon tilgjengelig enn tidligere, må vi være varsomme med hvordan synet vårt på omverden blir formet. I denne guiden vil vi høre fra personer som selv har flyttet til den muslimske verden for å elske og velsigne muslimene, og som ønsker at deres stemme skal bli hørt. Vi i 30 Days International tror vi best kan lære om muslimenes overbevisninger fra muslimene selv. Vårt håp er at du som leser vil anerkjenne det store mangfoldet både i kultur og i teologi, innenfor muslimverden.

Oppgløde

Vi vil oppgløde til «kjærlighet og gode gjerninger» (Hebr.10,24). Det å be under Ramadan er en nyttig måte for kristne å identifisere seg med muslimer på. I denne fastetiden er det mange muslimer som oppriktig søker Gud og hans veier. Hvert år får vi rapporter om hva Gud gjør, både for muslimer og for de kristne som ber for dem. Ramadanmåneden er en utmerket anledning til å snakke med muslimske venner om hva Gud viser deg, og å dele med andre kristne hva du lærer mens du ber.

2016 – Velkommen til «30 dagers bønn» 2016!

Kjære venner som ber,

cs-wind.lI fjor så vi tidenes høyeste deltakelse i 30 dagers bønn for verdens muslimer! Med en rekke inspirerende artikler fra boken A Wind in the House of Islam (En vind i Islams hus) av forsker David Garrison, ble bønneguiden et oppmuntrende vitnesbyrd om hvor effektivt det er å be. I år har vi med oss nytt stoff fra Garrison hvor vi skal fortsette å utforske de ni «rom» i Islams hus. Vi skal lære mer om hvor i muslimverden folk kommer til tro på Jesus, og hvordan dette skjer.
Mer enn før, er vi i år klar over at det er mye som skjer i den muslimske verden. Krig og terror har herjet, og millioner av muslimer har blitt fordrevet. På flukt etter trygghet eller håp om et bedre liv, havner tross alt mange på steder hvor de kan få møte den levende Kristus. Og for dem som blir igjen vil alt det tragiske ofte lede tankene på en reise. Vi retter bønnene våre mot disse og ber om at de må blir ledet nærmere Jesus. Som alltid vil vi også be for de tusener som enda ikke har hørt om ham.
Vårt håp er at du som ber blir tatt med på en reise; rundt i den muslimske verden og inn i en dypere forståelse av Guds uendelige kjærlighet for muslimene.
Takk for at du ber!
Redaksjonen, 30 Days International

2016 – Hvordan be for muslimer

Ideer og forslag til individuell bønn
og bønn i grupper.

De neste ukene kommer du kanskje til å be og faste på forskjellige måter. Denne websiden kan brukes for å be alene, eller i grupper. Vi oppmuntrer deg til å finne kreative måter å involvere så mange som mulig i dette bønnearbeidet på. Jesus gav spesielle løfter om velsignelser når flere ber i enighet.
Bønn kan organiseres en eller flere ganger ukentlig i 30 dagers-perioden, enten i menigheten din, i ungdomsgruppa di, i leder gruppa, kvinnemøte, bibelgrupper, cellegrupper eller barnegrupper. Faktisk kan du gjøre det i en hvilken som helst anledning kristne kommer sammen!
Du kan til og med ta en sosial sammenkomst og gjøre den til en bønnestund. Samle noen til et måltid hvor dere har fokus på dagens bønnetema. Finn ut alt du kan om kulturen, inkludert mat og klær, musikk, sport osv. Det vil hjelpe om en person er valgt som leder for denne bønnetiden. Denne personen kan gi retning og sørge for sammenheng i bønnetiden og hjelpe gruppa i de følgende retningslinjene. Når du ber gjennom temaene som er foreslått for hver dag, be og forvent at den Hellige Ånd leder deg i bønnen, viser deg detaljer og spesielle områder du kan ha spesielt fokus på. (Rom 8:26)
Ta notater og skriv journal for bønnetiden din. Spesielt er det bra å skrive ned bibelvers Gud minner deg på å lese til et spesielt emne du holder på med. En hjelp kan være at gruppa fokuserer på ett tema om gangen fremfor å hoppe fra tema til tema og endre fokus hele tiden. Man bør vente med å skifte tema til alle har fått be over det temaet man er i gang med. (1 Kor. 14:40). Sørg for at alle får muligheten til å be for et område, eller behov – hvis de ønsker det.
Se etter muligheter til å gjøre bønnetiden variert og interessant. Guds kreativitet er uendelig, og Han har skapt oss i sitt bilde, så vi kan forvente oss kreative ideer og bønner når vi søker Ham. For eksempel kan det å bruke et kart eller lese en artikkel om et spesielt land, eller behovene dette landet har, gi deg økt interesse og nye ideer om behov du kan be over. Fotografi er og bilder, kart, eller til og med radio, fjernsyn og video-dokumentarer, kan gjøre det samme.
Den muslimske “Kraftnatten” er en strategisk bønnenatt for å minnes det øyeblikket hvor Muhammed første gang fi kk åpenbaring av Koranen. (Den starter på den 26. dagen om kvelden). Overvei å sette av denne kvelden til en utvidet bønnestund med din menighet eller misjonsgruppe. Mange muslimer bruker mye tid i moskeene denne natten, henvender seg til Allah med sine behov.
La oss tro Gud for en utgytelse av Den Hellige Ånd over muslimer over hele verden. La oss be om at Åpenbaringen 7:9 vil bli oppfylt, at hver eneste folkegruppe, inkludert alle de islamske folkegruppene, vil bli representert foran Guds trone på den siste dag.

Er min hånd for kort til å fri dere ut, eller har jeg ikke kraft til å frelse? (Jes. 50:2)

Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse,
og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre.
(Jes. 59:1)