Årets bønneaksjon: 2. april – 1. mai 2022

Nå er vi godt i gang med 2022 og forberedelsene til neste bønneaksjon. I år feirer vi 30 år med bønn for verdens muslimer!

Årets tema er glemte folkegrupper – de som har fått minst oppmerksomhet og bønn fra kristne. Nye artikler blir lagt ut hver dag i 30 dager fra 2. april til 1. mai. Noter deg datoene og begynn å legge planer for årets bønneaksjon. Hvem ellers kan du få med?

Følg med på bønnebloggen, Facebook eller Instagram.

Som et lite tilbakeblikk, her er et utvalgt av bønnehefter fra tidligere år (1998-2006):

Nyttige ressurser

FRA FREMMED TIL FAMILIE

Kursopplegg av Tim Green og Roxy

Forstår vi hvor krevende det kan være for muslimer å komme til tro på Kristus? Er vi klar over hvor sterke bånd de har til sine familier og muslimske fellesskap, og hvordan vi kan hjelpe dem til å erstatte disse i menighetsfellesskapet? Hva kan de med sin unike kulturelle bakgrunn bidra med i våre kristne forsamlinger?

Bestilling av ressurser og spørsmål sendes til
frafremmedtilfamilie@gmail.com

Finn ut mer på nlm.no

TIL NABOER OG NASJONER

Bok av Jeannie Marie, Proklamedia

En annerledes bok fylt med praktisk råd og gode eksempler. Ditt daglige liv kan få ny mening når du blir godt kjent med mennesker fra andre kulturer.

GOOD NEWS-APPEN

Med denne appen vil vi bygge en bro mellom innbyggere og immigranter. Appen er ment som et verktøy for enkeltpersoner eller menigheter som ønsker å nå ut til våre nye landsmenn med de Gode Nyhetene om Jesus. Samtidig er appen like anvendelig som en ressurs for innvandrere for å bli bedre kjent med den kristne tro.

Finnes hos Google Play og App Store

KOM OG FØLG MEG

Et kurs for nye troende med muslimsk bakgrunn. Bruk det i en gruppe eller sammen med en annen og oppdag hva Bibelen har å si om aktuelle temaer.

Studiebok og veilederbok på norsk: www.proklamedia.no

Også på mange andre språk: www.come-follow-me.org

ANSIKT TIL ANSIKT MED JESUS

Bok av Samaa Habib, Hermon

En omvendt muslims utrolige reise til Himmelen og hennes møte med kjærlighetens Gud. Full av håp og oppmuntring, og overstrømmet av Jesu nåde, viser Samaas inspirerende fortelling Guds kraft til å overvinne enhver omstendighet.

Flere aktuelle bøker: www.opendoors.no/webshop


2021 – Fortsett å be!

Når nymånen er blitt observert, begynner den nye islamske måneden og også Eid al Fitr, «Høytiden som avslutter fasten». 

Etter 30 dager med faste er Eid feiringen ved avslutningen av Ramadan en tid med bare glede, og den varer i omlag 3 dager. Muslimer kjøper nye klær, utveksler gaver, og nyter selvfølgelig mat laget spesielt for anledningen. I land med en muslimsk majoritet er gatene av og til dekorert og det arrangeres festivaler. 

Eid al Fitr begynner for mange muslimer med felles bønn når solen står opp, og med at de gir penger til de fattige (zakat), som er en av de fem søylene i islam. 

I tiden rundt denne feiringen kan du hilse muslimske venner ved å si «Eid Mubarak», som betyr «Velsignet Eid!». 

Ramadan er over for i år, men du kan fortsette å be for muslimer du kjenner, og muslimer i verdens byer. 

Inspirasjon til bønn 

 • Siden oppstarten av denne bønneaksjonen i 1993 har det vært en eksplosjon av Jesus-bevegelser blant muslimer. Det er noe helt historisk som skjer. Nye troende begynner å disippelgjøre andre og nye felleskap blir dannet i byer og landsbyer rundt om i verden. Be om at denne fremdriften må fortsette! (Apostlenes gjerninger 2,17-21) 
 • Be for kristne arbeidere og organisasjoner som arbeider blant muslimer, spesielt i verdens byer. Hvis du ønsker å komme i kontakt med organisasjoner som gjør dette, ta kontakt med oss for mer informasjon: post@norme.no 
 • Be Den hellige ånd om hjelp og inspirasjon til å ha Guds hjertelag for muslimer, til å se dem slik som Han ser dem, og til å være et lys som leder dem til Jesus. (Matteus 5,14-15) 

2021 – Dag 30 – 12. mai – Damaskus, Syria

Antall muslimer: 2 153 000 

Damaskus er kjent blant kristne som det stedet der Paulus møtte Jesus, valgte å følge ham og begynte en misjonsvirksomhet som skulle forandre verden. 

Damaskus er en av de byene i verden som har vært befolket lengst. Den ble grunnlagt rundt 2000 år f.Kr. Byen er på FNs verdensarvliste på grunn av den spesielle posisjonen den har hatt, både historisk og kulturelt. I tillegg til å være viktig i kirkehistorien var Damaskus også et nøkkelsted i muslimenes kamp mot korstogene, og den var hovedsete for Umayyad-kalifatet. Det er et av de fire kalifatene som ble grunnlagt etter Muhammeds død. Et kalifat er en maktstruktur under en muslimsk åndelig leder som mener han er Muhammeds arvtager. 

I dag er befolkningstallet i Damaskus rundt 2 392 000. Byen opplevde stor vekst tidlig på 2000-tallet, da mange unge flyttet til byen for å få arbeid og utdannelse. Senere har mange forlatt byen på grunn av borgerkrigen. De fleste innbyggerne i dag er syriske arabere, men det er også noen kurdere og små grupper palestinere. Det er noe flere kristne i Damaskus enn i landet som helhet: 15-20 % i Damaskus og 10 % i hele Syria. Det er også noen få jøder, en gruppe med røtter langt tilbake. 

Kristne og muslimer bor for det meste fredelig sammen i Damaskus. Krigen i landet gir dem en felles utfordring som de forsøker å håndtere sammen. Likevel er de kristne en minoritet som møter forfølgelse og blir utsatt for fare i den pågående krigen. 

Inspirasjon til bønn 

 • De kristne i Damaskus samles i flere menigheter, hovedsakelig ortodokse. Be om enhet og at de skal tjene hverandre og sine medborgere i kjærlighet. (Galaterne 5,13) 
 • Be om fred i Syria slik at denne gamle byen kan bygges opp og vokse trygt. (Apostlenes gjerninger 9,13) 
 • Be om at mange muslimer i Damaskus skal møte Jesus, slik som Paulus gjorde. (Apostlenes gjerninger 9,1-22) 

2021 – Dag 29 – 11. mai – Tripoli, Libya

Antall muslimer: 1 165 000 

Hassan var på vei til en av de nyåpnede kafeene i Tripoli. Tripoli har et bredt tilbud for de som vil ha kaffe, men han likte de åpne og moderne kafeene bedre enn de trange, bråkete stedene i de eldre delene av byen. På de nye kafeene var det også større sannsynlighet for å treffe unge mennesker – til og med unge kvinner. 

Hassan skulle møte noen venner, internasjonale studenter han hadde blitt kjent med på universitetet. De møttes jevnlig på favorittkafeen for å snakke om politikk, sport og religion. Flere av dem var kristne, og Hassan, som aldri hadde møtt en kristen før, var nysgjerrig på det de trodde på. Han var fascinert av erfaringene deres og det de fortalte om Jesu lære. Han ville gjerne høre mer. 

Kafeer spiller en viktig rolle i kulturen i Tripoli. Kaffe har stor sosial betydning i hele Midtøsten. Den er der i glede og sorg, i hjemmene og i offentligheten. Den er et tegn på raushet og gjestfrihet. 

I Tripoli møtes unge og eldre på kafeer for å knytte vennskap, sladre, krangle og planlegge. Det er stedet folk går for å utveksle ideer og for å bli kjent med nye mennesker. Dette gjør at det også er det ideelle stedet for å bygge disipler. 

Det er under 100 000 kristne i Libya, og det anslås at omtrent 1500 troende har muslimsk bakgrunn. Tripoli er Libyas største og mest mangfoldige by – og den er full av muligheter. 

Inspirasjon til bønn 

 • Islam er den offentlige religionen i Libya. Be om større frihet, både sosialt og juridisk, til å snakke om ulike religioner slik at flere kan høre om Jesus. (Johannes 16,33) 
 • Tripoli er stadig i faresonen for konflikter, med både borgerkrig og ekstremistgrupper i nærområdene. Be om fred for byen. (Salme 2) 
 • Be om at kafeer skal bli steder der mange muslimer kan møte og følge Jesus. (Johannes 8,31-32) 

2021 – Dag 28 – 10. mai – Banjarmasin, Indonesia

Antall muslimer: 720 000 

Byen Banjarmasin ble grunnlagt 24. september 1526, for å markere at islam offisielt kom til provinsen Sør-Kalimantan på Borneo i Indonesia. 

Siden den dagen har islam vært majoritetsreligion i området. Hvert år, på denne datoen, besøker mange muslimer graven til den første sultanen i Banjarmasin. De holder en minnesmarkering der de tilber sammen i den store moskeen i byen og ofrer en geit eller ku ved graven. 

Hvert år avsluttes ramadan med store parader av lastebiler gjennom byen, med fyrverkeri, rop og høye tut fra signalhorn. Så fortsetter feiringen i én til to uker der muslimene besøker venner og familie. De kristne som bor i byen blir ofte også invitert, og dette er en god mulighet for de troende å dele de gode nyhetene. 

Språket som brukes i Banjarmasin, banjar, er det mest brukte språket på Sør-Kalimantan, og er også svært likt andre språk i området. Når hele Bibelen har blitt oversatt til banjar vil denne oversettelsen være en god hjelp i arbeidet med å oversette Bibelen til andre språk i provinsen. 

Det er 28 kirker i byen, men de fleste medlemmene kommer fra andre folkegrupper. Det er ingen kirker som feirer gudstjeneste på banjar, selv om språket snakkes av fire millioner mennesker. 

Du kan lære mer om banjar-folket på www.pray4thebanjar.com

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at det skal vokse frem en disippelbevegelse i Banjarmasin, og at det skal oppstå mange tusen fellesskap av mennesker som tilber Gud på språket banjar. (Apostlenes gjerninger 2) 
 • Be for de troende i byen, om mot til å dele troen med muslimene i Banjarmasin. (2. Korinterbrevet 2,14) 
 • Be for arbeidet med å oversette Bibelen til banjar. (Salme 119,105) 

2021 – Dag 27 – 9. mai – Accra, Ghana

Antall muslimer: 650 000 

Islam er en minoritetsreligion i Ghana, hvor 70 % av befolkningen er kristne. For det meste lever de religiøse gruppene fredelig sammen. De fleste muslimene bor på landsbygda i det nordlige Ghana, men flere søker lykken i de mer urbane og rikere områdene i sør. Unge jenter helt ned i 14 årsalderen flytter til byer som Accra for å arbeide på markedene eller som hodelastbærere, såkalte kayaye

Bare i byen Accra regner man med at det er omkring 180 000 kayayer. Disse jentene bor ofte på gaten, ved markeder eller møtepunkter for lastebiler. De er svært utsatt for tyveri, svindel og voldtekt. Habiba arbeider som kayaye. Hun flyttet hjemmefra da foreldrene hennes ikke hadde råd til at hun kunne fortsette på skolen. Dagene går til å bære tunge bører på hodet. 

Hun spiser lite og forsøker å spare så mye penger som mulig for å fortsette utdannelsen sin. Kayayer blir ofte sett ned på og møtt uvennlig og respektløst fordi de mangler utdannelse, er dårlig kledd og ikke har fast bosted. 

Kristne grupper i Ghana ønsker å gjøre livet litt bedre for kayayene i Accra, og tilbyr tjenester som skole, helsehjelp og helseopplysning for å gjøre livene deres litt bedre. 

Den økonomiske krisen som fulgte Covid-19 pandemien har gitt de kristne gruppene en ekstra mulighet til å vise medfølelse og raushet. Et eksempel er en gruppe som har delt ut mat til over 2300 kvinner og barn som bor på gaten i Accra. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be for kvinnene som er kayayer i Accra og muligheter til å forbedre livene deres. (Salme 31,20) 
 • Be for de kristne i Accra, arbeidet deres blant muslimer i byen og at det de gjør må bli til ære for Gud. (Matteus 5,16) 
 • Be om at folk i Accra skal reise seg igjen etter tapene på grunn av Covid-19 pandemien, og for vekst i de kristnes arbeid blant muslimer. (Apostlenes gjerninger 2,42-47) 

2021 – Dag 26 – 8. mai – Hamburg, Tyskland

Antall muslimer: 90 000 

Karim, en ung mann fra Pakistan, venter på meg ved inngangen til Fazl-e-Omar-moskeen i Hamburg, Tyskland. Den ble åpnet i 1957, og er en av de eldste moskeene i Hamburg. Karim viser meg rundt og forteller meg historien til det muslimske trossamfunnet Ahmadiyya, en reformbevegelse innenfor islam som ble grunnlagt på slutten av 1800tallet i Punjab, India. 

Grunnleggeren av Ahmadiyya påsto at han var en ny profet som var sendt av Gud for å fornye islam. Dette var en svært kontroversiell påstand, og etterfølgerne hans møtte tidlig forfølgelse i SørAsia. Flere av dem flyktet til Vesten, og noen slo seg ned i Hamburg. 

Karim forteller at den nåværende åndelige lederen i Ahmadiyya pleier å tale via satellitt til hele trossamfunnet under fredagsbønnen. Visjonen til Ahmadiyya-muslimene er: «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen.» De lever dette ut gjennom forskjellige aktiviteter i Hamburg. Hvert år på første nyttårsdag rydder de opp søppelet etter fyrverkeriet i sentrum. 

Medlemmene gir også blod og arrangerer treplantingsseremonier for å velsigne og gi noe tilbake til sitt nye hjemland. 

Det er ingen kjente kristne som har konvertert fra Ahmadiyya-trossamfunnet, og de har lite kontakt med kristne i Tyskland. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at medlemmene i Ahmadiyya i Hamburg kan knytte kontakter med kristne, som også ønsker å tjene byen sin, slik at de kan lære fra hverandre. (Efeserne 2,8-9) 
 • Det bor om lag 40 000 Ahmadiyya-medlemmer i andre byer i Tyskland. Be for dem, og for muslimer fra andre retninger innen islam som bor i Hamburg. (Johannes 3,16) 
 • Det er viktig for kristne evangelister å forstå hvem muslimene i byen deres er – kulturen, tradisjonene, retninger og erfaringer. Be for kristne evangelister i Hamburg, at de skal få innsikt i hvem muslimene i byen deres er. (1. Korinterbrev 13,12) 

OBS: Denne natten er det Lailat al-Qadr, «kraftnatten» eller «skjebnenatten». Muslimer tror at Gud er mer lydhør for bønnene deres denne natten, han tilgir synder og planlegger fremtiden deres. Det sies at bønner og lovsang denne natten er mer verd enn bønnene og lovsangene fra et helt liv. Be om at muslimer over hele verden må få oppleve Jesu nærvær denne natten. 

2021 – Dag 25 – 7. mai – Sana, Jemen

Antall muslimer: 4 000 000 

Gamlebyen i Jemens hovedstad Sana er kjent for sine fantastiske bygninger. Sana har vært bebodd i mer enn 2500 år. Noen av bygningene er fra førislamsk tid og er fortsatt i bruk i dag. Disse bygningene er laget av leire og er opptil 14 meter høye. De har praktfulle dekorasjoner og vinduer i farget glass. I byen finner man også mer enn hundre moskeer, inkludert en av de eldste i verden. 

Men muslimene som bor i disse flotte husene opplever store lidelser. Borgerkrigen, som startet i 2015, har utviklet seg til en av de største humanitære krisene i verden. 3 millioner mennesker lider av akutt underernæring. 80 % av befolkningen trenger humanitær bistand, og det haster. I løpet av det siste året har situasjonen blitt verre som følge av pandemien. 

Befolkningen i Sana er vant til nød, men nå er det mange som strever for å overleve. Ramadan blir feiret på tradisjonelt vis i gamlebyen i Sana, men det er utfordrende for mange å skaffe det som trengs for å holde en typisk eid-feiring. 

Den offisielle religionen i Jemen er islam, men nå er det flere som vender seg til Jesus. De få lokale troende er radikale vitner som viser Jesu kjærlighet ved å støtte menneskene rundt seg og fortelle om håpet for evigheten. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be for menneskene som lider i Sana, at Herren vil se i nåde til dem. Be om politiske og praktiske løsninger for den langvarige konflikten i Sana og i hele Jemen. (Jesaja 26,1-4) 
 • Be Gud åpenbare seg i drømmer og syner for menneskene i denne byen. (Job 33, 14-15) 
 • Be at de få troende i byen får styrke og utholdenhet til å vitne om håpet gjennom ord og handling, og at mange av byens innbyggere kommer til tro på Jesus. (Filipperne 4,4-7) 

2021 – Dag 24 – 6. mai – Kuala Lumpur, Malaysia

Antall muslimer: 3 680 000 

Normalt ville Aminah tatt toget sammen med sine romkamerater, men hun var forsinket og hadde ikke tid til å spise frokost før hun dro av gårde til skolen. Så hun stanset ved appelsinjuiceautomaten ved stasjonen og betalte med en app på telefonen. Hun slapp å bekymre seg for om hvorvidt drikken var halal eller ikke, siden hun kunne se på gjennom vinduet mens appelsinene ble presset. 

Aminah følte seg privilegert som fikk motta et stipend fra myndighetene, og hun ønsket å gjøre sin familie stolt. Derfor ville hun sørge for at hun ikke var sen igjen, og ville reise kun sammen med romkameratene for å unngå farene med å reise alene. 

Offisielt er Malaysia et muslimsk land, selv om det også er etnisk mangfoldig. Omtrent 61 % av befolkningen regner seg som muslimer. Kuala Lumpur (lokalt kjent som «KL») har en befolkning på like under 8 millioner, og Aminah er én av nesten 500 000 universitetsstudenter i storbyen. Hun er malay, fra en landsby i en annen delstat. Mange nye studenter er mer åpne for evangeliet, siden de lærer og utforsker nye ideer nå som de har reist hjemmefra. 

Malaysia har nå 4 universiteter blant verdens 150 høyest rangerte, så unge kristne kan komme fra hele verden og være en velsignelse for muslimene ved universitetene i KL, og samtidig skaffe seg en universitetsgrad for omtrent en tredjedel av hva det koster i mange vestlige land. 

Inspirasjon til bønn 

 • Be om at kristne i KL skal nå ut på tvers av religiøse, rasemessige og språklige barriere, og dele evangeliet om Jesus med muslimer. (Romerne 8,38-39) 
 • Be om at de lovmessige barrierene mot å dele evangeliet i Malaysia skal minskes. (Ordspråkene 21,1) 
 • Be for kristent studentarbeid i regi av ulike organisasjoner i KL, og om at kristne ved universitetene i KL får være gode vitner for Kristus. (Jeremia 1,7-8)